Hayvancılık destekleri açıklandı

2014 yılı tarım ve hayvancılık destekleri açıklandı. Nisan ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre, desteklemelerde birkaç kalem dışında artışın olmaması dikkat çekti. Kararnamede koyun, keçi ve manda sütleri için 20 kuruşluk prim desteği yer alırken, küçükbaş hayvancılık işletmelerine bu yıl ilk kez çoban desteği verileceği açıklandı.

Ayrıca tarımsal üretime dair düşük faizli kredi tebliği de yayınlandı. Tebliğle, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak düşük veya sıfır faizli kredi desteğinin koşulları açıklandı.

2014 tarım ve hayvancılık desteklerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 12 Nisan’da Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararnameye göre bu yıl ilk kez “sürü yöneticisi istihdamı desteği” adıyla çoban istihdamı destek kapsamına alındı. 500 baş ve üzeri küçükbaş hayvana sahip işletmelere yıllık 5 bin lira verilerek bu yıl ilk defa uygulanacak olan çoban desteği 2015 yılı bütçesinden ödenecek.

Anaç Hayvan Destekleri

Bakanlık Kayıt Sistemlerine ve Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah) veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip veya sayı şartına bakılmaksızın kayıtlı anaç mandaya sahip yetiştiricilere hayvan başına destekleme ödemesi yapılacak. Desteklemeler, sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne kayıtlı olanlara ve etçi ırklara farklı olmak üzere, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere ödenecek.

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler (kooperatif) 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş süt üretici birlikleri (birlik) tek işletme kabul ediliyor. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri bu yıl da uygulanıyor.

Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan başına 20 TL/baş ödeme yapılacak. Anaç hayvan desteklerini geçtiğimiz yıl (2013) ile kıyasladığımızda sadece iki kalemde farklılık dikkat çekiyor. Anaç manda desteği 350 TL’den 400 TL’ye; anaç sığır soy kütüğü ilave desteği 60 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı. Diğer kalemlerde ise geçtiğimiz yıl uygulanan destekler aynen devam ediyor.

Islah ve Tohumlama Desteklemeleri

E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğası ile tohumlama sonucu doğan, tüm buzağılara (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla), döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa sperması ile yapılan suni tohumlamadan doğanlara ve yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait sperma ile yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara farklı olmak üzere buzağı başına yetiştiricilere aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılacak. Islah ve tohum desteklerinde geçtiğimiz yıl uygulanan rakamlar olduğu gibi devam ediyor.

Hayvansal Ürün Destekleri

Çiğ sütü, Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan yetiştiricilere, bir hayvancılık örgütüne üye olmaları koşuluyla manda, koyun ve keçi sütü için 0,2 TL/lt ödeme yapılacak. İnek sütü için ise soğutulmuş süte farklı olmak üzere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve miktarlar üzerinden ödeme yapılacak. İnek sütü için verilecek destekleme pitimi Nisan ayı itibariyle Bakanlık tarafından henüz açıklanmadı. Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıyla yapılacak analizler için Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde ilave 50 TL/baş ödeme yapılır.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)’ne ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere geçen yıl 17 TL destek verilirken bu yıl 20 TL ödeme yapılacak.
Kaba Yem Destekleri

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılacak.

Kaba yem destekleri;

 • Yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl,
 • Çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4, korunga için 3 yıl süreyle,
 • Tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için verilecek.
 • Yonca (sulu): 50 TL/dekar/yıl
 • Yonca (kuru): 30 TL/dekar/yıl
 • Korunga: 40 TL/dekar/yıl
 • Tek yıllıklar: 35 TL/dekar
 • Silajlık tek yıllıklar: 50 TL/dekar
 • Silajlık mısır (sulu): 75 TL/dekar
 • Silajlık mısır (kuru): 35 TL/dekar
 • Yapay çayır-mera: 100 TL/dekar

Geçen yıl destekleme kapsamına alınan saman ithalatına bu yıl destek verilmezken, kaba yem desteklerinde 2013 yılına göre herhangi bir artış yaşanmaması dikkat çekti.

 • Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır: 225 TL/baş
 • Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave: 70 TL/baş
 • Etçi ırklar anaç sığır: 350 TL/baş
 • Anaç manda: 400 TL/baş
 • Koyun-keçi: 20 TL/baş
 • Manda, koyun-keçi sütü: 0,2 TL/lt
 • Tiftik: 20 TL/baş
 • Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı: 75 TL/baş
 • Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave: 35 TL/baş
 • Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave: 75 TL/baş

Arî İşletme Destekleri

Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ayın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine destekleme ödemesi yapılacak. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılacak. Bu destek kaleminde de 2013 yılına göre herhangi bir artış yapılmadı.

 • Hastalıktan ari işletme desteği: 375 TL/baş
 • Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave): 50 TL/baş

Aşılama Destekleri

Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara aşağıda belirtilen birim miktarlarda destek ödemesi yapılacak. Bu destek kaleminde de 2013 yılına göre herhangi bir artış yapılmadı.

 • Şap Aşısı (Büyükbaş): 0,75 TL/baş
 • Şap Aşısı (Küçükbaş): 0,50 TL/baş
 • Brucellosis (Büyükbaş): 1,50 TL/baş
 • Brucellosis (Küçükbaş): 0,50 TL/baş

Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan “Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi” kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, ödeme yapılacak. Büyükbaş koruma 470 TL’den 500 TL’ye, küçükbaş koruma 75 TL’den 80 TL’ye, manda ıslahı (anaç) 650 TL’den 700 TL’ye çıkarılırken, diğer kalemlerde geçen yıla göre herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

 • Büyükbaş Koruma: 500 TL/baş
 • Küçükbaş Koruma: 80 TL/baş
 • Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü (Anaç): 35 TL/baş
 • Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü (Yavru): 50 TL/baş
 • Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü (Anaç): 35 TL/baş
 • Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü (Yavru): 20 TL/baş
 • Manda Islahı (Anaç): 700 TL/baş
 • Manda Islahı (Yavru): 100 TL/baş

Organik Hayvancılık Destekleri

Organik büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık desteklerinde de herhangi bir artış yaşanmadı.

 • Organik Tarım (Anaç Sığır, Manda): 150 TL/baş
 • Organik Tarım (Buzağı): 50 TL/baş
 • Organik Tarım (Anaç koyun, keçi): 10 TL/baş

Besilik Materyal Desteği

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP),Konya Ovası Projesi (KOP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illerde bu yıl yine ilk defa “Besilik Materyal Üretim Desteği” uygulanacak.

Karara göre bu illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarını (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2009 ve sonrası olanlar hariç olmak üzere) etçi veya kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları -dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla- için anaç sığır başına 350 lira, buzağı başına ise 150 lira destek verilecek. Bu destekleme de, çoban desteğinde olduğu gibi 2015 bütçesinden ödenecek.

 • Besilik Materyal Üretim Desteği (Anaç): 350 TL/baş
 • Besilik Materyal Üretim Desteği (Buzağı): 150 TL/baş

Mazot ve Gübre Desteklemeleri

2014 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaya bu yıl da devam edilecek. Tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırılması zorunludur. Bakanlıkça belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmayacak. 2014 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere 2,5 TL/dekar toprak analizi desteği ve aşağıda belirtilen miktarlarda mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılacak.

Mazot ve gübre desteklerinde birçok kalemden farklı olarak az da olsa geçen yıla oranla destekleme tutarlarında artış söz konusu. 2013 yılına göre yaklaşık %7 artış olurken, ürünler arasında en çok artış gübre desteklerinde %9 ile yem bitkilerinin de içinde bulunduğu gruba yapıldı.

Diğer Bazı Desteklemeler

Tarımsal danışmanlık sistemine dahil olup, kriterleri taşıyan her tarımsal işletme için yıllık 600 TL ödenecek. Ayrıca Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen araştırma-geliştirme projeleri ile araştırmacılara 2014–2018 yılları içinde destekleme ödemesi yapılacak. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla da belirli illerde seçilen işletme sahiplerine, işletme başına 375 TL katılım desteği ödemesi yapılacak.

Yapılacak destekleme ödemelerinin yetiştirici örgütleri üzerinden verilmesi durumunda desteğin %0,1’i oranında merkez birliklerine, %0,1’i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, “Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme” adı altında toplam %0,2 oranında kesinti yapılacak.

SIFIR VE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ DESTEKLERİ

Tarım ve hayvancılığa yönelik düşük ve sıfır faizli kredi desteği bu yıl da devam ediyor. 2014 yılını kapsayan düşük faizli kredi kullanımına yönelik uygulama usul ve esaslarını belirleyen tebliğ 10 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla, 1 Ocak – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında bitkisel üretim, hayvansal üretim ve muhtelif konularda sıfır ve düşük faizli işletme ve yatırım kredisi kullandırılacak. Bu kredileri kullanacak işletmelerin şu kriterleri karşılamaları gerekiyor;

 • Damızlık süt sığırı ve damızlık etçi sığır, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve büyükbaş hayvan besiciliği konularında, 10 baş ve üzerinde işletme kurmaları veya işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmaları, damızlık düve yetiştiriciliğinde, 50 baş ve üzerinde işletme kurmaları veya işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları,
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, koyun için en az 50 baş, keçi (saanen, saanen melezi, Kilis, domaskus, Ankara ve kıl keçisi yetiştiriciliği) için en az 25 baş kapasiteye sahip işletme kurmaları veya işletme kapasitesini bu kapasitelerin üzerine çıkarmaları,
 • Küçükbaş hayvan besiciliğinde, 100 baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 100 baş ve üzerine çıkarmaları gerekiyor.
 • Belirtilen asgari ölçülerin dışında, her konu için, işletmede kullanılmak üzere kredi verilecek çeşitli canlı hayvan, alet ve ekipmanla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca tutulan kayıt sistemleri ve belirli standart şartları aranıyor.

Düşük faizli kredi kullanabilmek için tebliğde belirtilen şartların yanı sıra; Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin usul, esas ve mevzuatları çerçevesinde kredi kullanımına uygun bulunmaları da gerekiyor

Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği

Kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, manda veya holstein (siyah alaca/kırmızı alaca), brown swiss, simental (flekvi) ve jersey ırkı Damızlık Belgeli süt sığırı alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş ve biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar.

Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde, zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

Kredi ile temin edilecek damızlık süt sığırları, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, Damızlık Belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık olması gerekir.

Kredi ile temin edilecek mandalar da aynı Yönetmelik kapsamında Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 48 aylık olması gerekir. Yatırım kredilerinde; Damızlık Belgesi sadece süt sığırı alımı için istenirken, işletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Damızlık düve yetiştiriciliği

Kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler ve Damızlık Belgeli hayvan alımları işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.

Kredi ile temin edilecek damızlık dişi danalar, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, Damızlık Belgesine sahip ve 4-13 aylık olması gerekir. İşletme kredilerinde, Damızlık Belgesi sadece hayvan alımı için istenirken, işletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

Kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

Kredi ile temin edilecek inek; Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, kültür ırkı veya melezi, azami 48 aylık olması ve en az bir doğum yapmış olması gerekir. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

Kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi ve güneş enerji sistemi alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

Kredi ile temin edilen hayvanların; Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş ve 9-24 aylık olması gerekir. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Çok yıllık yem bitkisi üretimi

Karar kapsamında üreticilerin çok yıllık yem bitkilerinden yonca, korunga ve yapay çayır mera tesisi oluşturmak amacıyla düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilmesi için şu koşullar geçerlidir:

 • İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinin yapılması,
 • Hasat etmeleri veya edecek olmaları,
 • Toplam ekiliş alanının en az 10 dekar olması,
 • Yapay çayır mera tesisleri için ilin ekolojisine uygun olarak hazırlanan projenin il müdürlüğünce onaylanması,
 • Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca için, üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşünün bulunduğu yazının il müdürlüklerinden alınması,
 • Yeni yapılan ekilişler için kredilendirme başvurularının kabul edilmesi,
 • Yonca ve yapay çayır mera ekilişi için en az 4 yıl, korunga ekilişi için ise en az 3 yıl süre ile tesisin bozulmaması.

Tarımsal Mekanizasyon ve Sözleşmeli Üretim

Karar kapsamında, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliği esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için, yatırım kredisi kullandırılabilir.

Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, üreticilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve ürün almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu üretim finansmanı amacıyla kredi açılabilir. Bu kapsamda kullandırılabilecek kredi üst limiti 10 milyon liradır.

Hayvancılığa 7,5 milyar lira faizsiz kredi

2004 yılında başlatılan faiz indirimli tarımsal kredi uygulaması kapsamında sulama, hayvancılık, su ürünleri, kanatlı sektörü, tohumculuk, yem bitkileri üretimi gibi konuları kapsıyor. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanmak üzere 2013 yılı içinde Ziraat Bankasından 314 bin üretici 11,8 milyar TL, Tarım Kredi Kooperatifleri’nden de 409 bin üretici 5,2 milyar TL olmak üzere toplam 729 bin üretici 17 milyar TL tarımsal kredi kullandı. Tarımsal kredi bakiyesi ise 2013 yılı sonu itibariyle toplamda 24 milyar TL oldu. 2010 yılında başlayan hayvancılığa faizsiz kredi uygulaması kapsamında hayvancılık için dört yıl içinde toplam 7,5 milyar TL faizsiz kredi kullandırıldı.

>> Süt Dünyası

2006 yılından beri yayınını sürdüren tarafsız ve bağımsız medya kuruluşudur. Süt Dünyası Dergisi kurulduğu günden bu yana ilkelerinden taviz vermeden yayıncılık faaliyetine devam ediyor. Süt Dünyası Dergisi Haber Merkezi tarafından hazırlanan her türlü içerik "Süt Dünyası" imzası ile yayınlanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.