Etiket Arşivi: tarımsal destekler

Büyükbaş hayvancılığın sorunları ve çözüm önerileri-3

Büyükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarına yönelik çözüm önerilerine devam etmek istiyorum. 9. Teşvik ve Desteklemelerin Uyumsuzluğu ve Tek Elden Yönetilememesi Ülkemizde yeteri kadar hayvancılık işletmesi mevcuttur. Mevcut olanların bir kısmı bile aktif değilken, uygulanmakta olan yanlış politikalarla aktif olmayanlara her geçen gün yeni işletmeler eklenmektedir. Krizden dolayı kapanan hayvancılık işletmeleri müşteri bulamadıkları için damızlık hayvanlarını bile yok pahasına kesime sevk etmektedirler. …

Devamını oku »

Türkiye tarımında üretim nasıl artar?

Günümüzde, kırmızı et dahil çok sayıda tarım hammaddesini dışarıdan ithal etmekteyiz. Bu ithalattan çıkış yolları elbette vardır. Burada üretimden işlemeye ve pazarlamaya değin bütün konuları birlikte ele alacak önlemlere gereksinme vardır. Bunlar arasında; “Tarımsal KİT’ler yeniden kurulmalı, tarımsal desteklemelerde hedef kitle küçük ve orta ölçekli işletmeler olmalı, tarımda kooperatifleşmeye destek verilmeli ve kooperatiflerin sanayici olmaları sağlanmalı, toprak reformu gerçekleştirilmeli, tarımsal …

Devamını oku »

Tarım ve hayvancılık destekleri yeniden yapılandırılmalı

Sayın SÜT DÜNYASI okurları, ısrarla Teşvik ve Desteklerin yeniden değerlendirilmesi ve yapılandırılması konusundaki yazılarımıza devam edeceğiz. Ülkemizin kıt kaynaklarının fayda/masraf analizlerine bakılmaksızın sonuçlarını değerlendirmeden aynı teşvik ve destek sistemine (yöneticiler tarafından karar verilerek) devam edilmesininuygun olmadığı görüşündeyiz. 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 4’üncü maddesi gereğince de tarım politikalarının nihai amacı, tarım sektöründeki refah düzeyini yükseltmektir. Bu amaca ulaşmak için tarımsal üretimin …

Devamını oku »

Yeni bir teşvik ve destek sistemi oluşturulmalı

Tarım sektörüne sağlanan devlet desteğinin son yıllarda giderek arttığı ve destek alanlarının çeşitlendirildiği görülmektedir. Bu bağlamda 2002 yılında 1,8 milyar lira olan tarımsal destekler 2017 yılında 12,8 milyar liraya ulaşmış ve 2018 yılında ise 14,5 milyar lira olarak planlanmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2017 yılından itibaren bitkisel ve hayvansal üretimde ülkenin sahip olduğu potansiyellerin etkin şekilde kullanımı, üretimin …

Devamını oku »

Destekler eski hamam, eski tas

Faruk Çelik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine geldiğinde “Milli Tarım Projesi” söylemini gündeme taşıdı. Milli Tarım’a göre bitkisel üretimde “Havza Bazlı” hayvancılıkta ise”Yerli” üretim desteklenecekti. 2017 Yılı tarım Destekleri Kararnamesi’ne bakıldığında Milli Tarım’ın söylem bazında kaldığı görüldü. Hayvancılık desteklerinde yerli üretimi desteklemeye yönelik kayda değer bir değişiklik göze çarpmadı. Yıllardır et krizi yaşanmasına rağmen 2011 yılından beri uygulanan “Besi …

Devamını oku »

Teşvik ve desteklerin tek elden yönetilmesi

Önceki sayımızda gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki teşvik, destek ve hibe programları ile ilgili bir tablo sunacağımızı beyan etmiştik. Sektöre yönelik 8 adet teşvik, destek ve hibe programı tespit ettik. Bu programların çok büyük bir bölümü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı veya ilgili kurumlarca uygulanıyor. Söz konusu teşvik, destek ve hibe programları kapsamında devlet ve Hükümet tarafından, 10 yıldır …

Devamını oku »

Tarım sektörü yeni yıldan ne bekliyor?

Abdi Kösem yazdı… Her yeni gün yeni bir başlangıçtır. Günlerin oluşturduğu yıl ise başlangıçların toplamıdır. 2016 yılı öyle ya da böyle sona yaklaştı. Ülkemiz her alanda çok ama çok farklı oluşumlar ve olaylar yaşadı. 2016 yılının başındaki biz ile 2016 yılının sonundaki biz arasında çok ama çok fark bulunmaktadır. Farklar bizim lehimize ise bizi geliştirir, güçlendirir. Daha sağlam bir yapıya …

Devamını oku »

Çiftçiye, üreticiye verilmeyen destekler…

“Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi milli hasılanın yüzde birinden az olamaz.” Bu ifade Tarım Kanununun “Tarımsal desteklemelerin finansmanı” başlıklı 21. maddesinin tam metni. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığına göre Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2015 yılında 1 trilyon 953 milyar 561 milyon lira olarak gerçekleşti. Tarım sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam hasılası ise 148 …

Devamını oku »