Bekir Erenoğlu

Ekonomist, Erenoğlu Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü. Tarım Bakanlığında Dünya Bankası, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ile yürütülen projelerde görev aldı. Başbakanlık ve TBMM'de müşavirlik görevlerinde bulundu. 2005’ten beri Erenoğlu Danışmalık'ta yönetici ortak olarak çalışıyor.

Süt hayvancılığının yapısal sorunları ve çözüm önerileri

Tarım sektörünün temel sorunları, tarımın alt sektörü olan süt üretiminde de etkisini göstermektedir. Tarımın ayrılmaz bir parçası olan süt hayvancılığı adeta can çekişiyor. Hayvancılığın temel iki sorunu; girdi maliyetinin yüksekliği ve ürün satış fiyatının düşüklüğüdür. Bu iki husus sürekli süt üreticisinin aleyhine işliyor. Üstelik fiyatı devlet tarafından belirlenen sütün üreticisine alım ve fiyat garantisi de verilmiyor. Bu yazıda, süt üretimi …

Devamını oku »

Tarımsal desteklere yönelik acil eylem planı hazırlanmalı

Bilindiği üzere, yaklaşık dört aydır ülkemizde ve tüm dünyada koronavirüs (COVİD-19) olarak adlandırılan bir salgın hastalıkla mücadele edilmektedir. İnsanlığın bu savaşı bilimin ve aklın rehberliğinde kazanacağına olan inancım tamdır. Bu mücadelede ülkeme ve dünyaya başarılar diliyorum. Bu hastalıktan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hasta olanlara ise acil şifalar diliyorum. Bu salgının bana gösterdiği en …

Devamını oku »

Tarım ve hayvancılık sektörüne açık çağrı

Tarım ve hayvancılık faaliyeti ile ilgilenen başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, tüm çiftçi, üretici, yetiştirici ve bunların temsilcisi sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarına (ZMO, TVHB, TZOB gibi) konu ve yatırım uzmanı olarak bu çağrıyı yapmayı vatandaşlık görevi kabul ediyorum. Bitkisel üretimin için (hububat, bakliyat, meyve ve sebze üretiminin) ekim dikim ve bakım dönemi olan Nisan ve Mayıs …

Devamını oku »

Büyükbaş hayvancılığın sorunları ve çözüm önerileri-3

Büyükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarına yönelik çözüm önerilerine devam etmek istiyorum. 9. Teşvik ve Desteklemelerin Uyumsuzluğu ve Tek Elden Yönetilememesi Ülkemizde yeteri kadar hayvancılık işletmesi mevcuttur. Mevcut olanların bir kısmı bile aktif değilken, uygulanmakta olan yanlış politikalarla aktif olmayanlara her geçen gün yeni işletmeler eklenmektedir. Krizden dolayı kapanan hayvancılık işletmeleri müşteri bulamadıkları için damızlık hayvanlarını bile yok pahasına kesime sevk etmektedirler. …

Devamını oku »

Büyükbaş hayvancılığın sorunları ve çözüm önerileri-2

Büyükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarına yönelik çözüm önerilerine devam etmek istiyorum. 5. Süt Üretimi, İşleme ve Tüketim Sorunu Mevcut sistemde süt fiyatları her altı ayda bir toplanan konsey (Ulusal Süt Konseyi) tarafından belirlenmektedir. Bu yetmiyormuş gibi bir de Gıda Komitesi’nin belirleyeceği tavsiye kararı ilave edilmiştir. Süt, üretimi, toplanması ve işlenmesi gerçekten zordur ve ortaya konan ürünün depolanması mümkün değildir. Bu dezavantajı …

Devamını oku »

Büyükbaş hayvancılığın sorunları ve çözüm önerileri-1

Deneyimlerim ışığında, büyükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarına yönelik çözüm önerileri paylaşmak istiyorum. 1. Tarım ve Hayvancılık Envanterinin Bulunmaması Ülkemizde reel verilere dayalı güncellenmiş bir tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik ENVANTER bulunmamaktadır. Ülke tarım ve hayvancılığının üretim, tüketim, ithalat ve ihracatına yönelik sahada çalışılarak hazırlanmış bir envanterinin hazırlanması ve her yıl bunun güncellenerek üreticilerin, sanayicilerin tüketicilerin ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımına sunulması …

Devamını oku »

Milli tarım politikası üretimi ve ihracatı hedeflemeli

Tarım politikası, tarımsal faaliyetin sosyo-ekonomik ve teknik ortamını etkilemek üzere yapılan devlet müdahalelerinin tümünü ifade eder. 2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilerek yürürlüğe giren Tarım Kanununun 4’üncü maddesinde tarım politikasının amacı şöyle tanımlanmıştır: Tarım politikalarının amaçları; tarımsal üretimin iç ve dış talebe uygun bir şekilde geliştirilmesi, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, gıda güvencesi …

Devamını oku »

2018 yılı sektör değerlendirmesi

Gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri için 2018 yılı, üretim, tüketim ve ekonomik açıdan oldukça zorlu bir yıl oldu. Kırmızı et ile süt ve süt ürünlerinde sağlanamayan üretim, tüketim ve fiyat istikrarı, kırsalda hayvansal üretimi büyük oranda sekteye uğratmıştır. Üreticiler, 2018 yılında yüksek oranda (yüzde 40-130 arasında) artan girdi maliyetleriyle mücadele ederken, tüketiciler yaklaşık yüzde 26 seviyelerindeki gıda enflasyonuyla mücadele etmeye …

Devamını oku »

Tarım ve hayvancılık destekleri yeniden yapılandırılmalı

Sayın SÜT DÜNYASI okurları, ısrarla Teşvik ve Desteklerin yeniden değerlendirilmesi ve yapılandırılması konusundaki yazılarımıza devam edeceğiz. Ülkemizin kıt kaynaklarının fayda/masraf analizlerine bakılmaksızın sonuçlarını değerlendirmeden aynı teşvik ve destek sistemine (yöneticiler tarafından karar verilerek) devam edilmesininuygun olmadığı görüşündeyiz. 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 4’üncü maddesi gereğince de tarım politikalarının nihai amacı, tarım sektöründeki refah düzeyini yükseltmektir. Bu amaca ulaşmak için tarımsal üretimin …

Devamını oku »

Yeni bir teşvik ve destek sistemi oluşturulmalı

Tarım sektörüne sağlanan devlet desteğinin son yıllarda giderek arttığı ve destek alanlarının çeşitlendirildiği görülmektedir. Bu bağlamda 2002 yılında 1,8 milyar lira olan tarımsal destekler 2017 yılında 12,8 milyar liraya ulaşmış ve 2018 yılında ise 14,5 milyar lira olarak planlanmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2017 yılından itibaren bitkisel ve hayvansal üretimde ülkenin sahip olduğu potansiyellerin etkin şekilde kullanımı, üretimin …

Devamını oku »

Desteklerin üretici bazında etkilerinin ölçülmesi

Tarım sektörünün, kırsal nüfusun istihdamına sağladığı katkının yanı sıra, tarım dışı sektörlere sağladığı hammadde ve girdi katkısı düşünüldüğünde ülke ekonomisi için ne denli önemli ve vazgeçilemeyecek bir sektör olduğu açıktır. Diğer ekonomik faaliyetlerden farklı olarak tarım, doğal şartlara bağımlılığı dolayısıyla belirsizliklerin ve risklerin fazla olduğu dezavantajlı bir durumda olduğu için devlet destekleriyle yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi gereken bir sektördür. Üreticilerin …

Devamını oku »

Destekler öncelikle kaba yem üretimine verilmeli

Gıda Tarım ve Hayvancılık sektörüne 2018 yılında verilecek desteklerin yaklaşık 15 milyar TL olacağı Meclis’teki bütçe görüşmelerinde açıklanmış bulunmaktadır. Tarımsal istihdamın yanı sıra yurt içi et ve süt ihtiyacının yerli üretimle karşılanması açısından büyük önem arz eden hayvancılık sektörüne Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve çeşitli kurumlar tarafından önemli oranda destek sağlanmaktadır. Bu bağlamada hayvancılık destekleri kapsamında 2018 yılında üreticiye …

Devamını oku »

Hayvancılık destekleri yeniden planlanmalı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında yeni bir görev değişikliği yaşandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba getirilmiştir. Hem bakanlık camiasına ve hem de sektöre hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakanın beyanatlarından edindiğimiz izlenime göre sektörde “Üretici ve tüketicinin rahatlayacağı yeni bir tarımsal destekleme modeli üzerinde çalıştıklarını” beyan etmiştir. Dileriz ve ümit ederiz ki, tüm tarafların beklentilerine …

Devamını oku »

Teşvik ve desteklerin tek elden yönetilmesi

Önceki sayımızda gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki teşvik, destek ve hibe programları ile ilgili bir tablo sunacağımızı beyan etmiştik. Sektöre yönelik 8 adet teşvik, destek ve hibe programı tespit ettik. Bu programların çok büyük bir bölümü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı veya ilgili kurumlarca uygulanıyor. Söz konusu teşvik, destek ve hibe programları kapsamında devlet ve Hükümet tarafından, 10 yıldır …

Devamını oku »

Destek, teşvik ve hibelerin planlanması ve yönetilmesi

Bekir Erenoğlu yazdı… Öncelikle bana bu fırsatı tanıyan Süt Dünyası Dergisine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’de özellikle 2009’dan beri Cumhuriyet tarihinin en büyük hibe, teşvik ve destekleri Hükümetimiz tarafından bu sektöre sağlanmaktadır. Ancak; bu hibe, teşvik ve desteklere rağmen, çiftçilerimiz başta olmak üzere üreticilerimiz, sanayicilerimiz ve pazarlamacılarımız ve tüketicilerimiz halinden sürekli şikâyetçiler. Bilindiği üzere kısaca tarım sektöründe üç ana alt sektör bulunmaktadır. …

Devamını oku »