Süt Kültürü

Pandemide kıymeti artan ancak fiyatı artmayan sütümüz

Bütün mikrobik hastalıklarda bireysel direnç son derece önemlidir. Bireysel direnç; yaş, cinsiyet, bazı fizyolojik olaylar (gebelik, stres, aşırı yorgunluk vs), bağışıklığı baskılayan hastalıklar ve bazı kimyasal ajanlar gibi pek çok faktör tarafından etkilenmektedir. Bu yüzden aşılama çalışmaları bütün toplumda aynı sonucu doğurmaz. Bazı insanlar aşılanmış oldukları halde aşısını oldukları hastalığa yakalanabilirler. Hastalıklara karşı korunmada zamanında yapılacak aşılanma önemli olmakla beraber …

Devamını oku »

Güvenme dayına ağartı al yanına

Türk toplumunda erkek kardeş için kız kardeş çok önemlidir. Çünkü o annenin en büyük yardımcısı, ailenin namusudur. Bu yüzden ayrıcalıklı bir konumu vardır ve bu konum hayatı boyunca devam eder. Erkek kardeş için kız kardeş önemli olunca kız kardeşin çocukları için de amcaya göre dayının itibarı daha fazladır. Bunca önemine rağmen başlıkta değiştirerek verdiğimiz “Güvenme dayına ekmek al yanına” deyimi …

Devamını oku »

Fiyatına narh konulan sütü serbest piyasa koşullarında üretmek

Narh; güncel Türkçe sözlükte, “Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmi makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat” olarak tanımlanmaktadır. Ekmek temininin zorlaştığı savaş ve kıtlık yıllarında ekmek fiyatına narh konulması en çok hatırlanan uygulamadır. Günümüzde ekmek de bir çeşit narh ile satılmakta, fiyatı merkezi otorite yerine belediyeler tarafından belirlenmektedir. Temel gıda maddelerinden çiğ sütün fiyatı da …

Devamını oku »

Sütümüze su mu karışıyor?

Genel bileşimi göz önünde bulundurulduğunda sütün yüzde 87,5’i sudan oluşur. Karbonhidrat (laktoz), protein, yağ, mineral maddeler ve vitamin içeriği ise ancak yüzde12,5’luk kısmını oluşturur. Besleyici unsurların içinde çözündüğü veya dağıldığı yapı olarak suyun oranının artmasına asla razı olmayız. Çünkü su ilave edilmesine müsaade etmek demek besleyici unsurlardan mahrum kalmak demektir. “Süte su katmak” bu yüzden hem toplum nazarında hem de …

Devamını oku »

Önü harman arkası değirmen olan ineklerimiz

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki öğrencilik yıllarımda patoloji hocamız Prof. Dr. Mehmet Alibaşoğlu kültür ırkı sığır yetiştiriciliğinin yem girdisi sorununu anlatmak için, “Siz o ineklerin sadece süt ve et verdiğini mi düşünüyorsunuz. Evet, verirler ama onların bu verimleri için önlerinin harman, arkalarının değirmen olduğunu asla unutmayın” diyerek hayvancılıkta yem girdisinin önemine dikkat çekerdi. Gerçekten de kültür ırkı ve melezi sığırlar yerli …

Devamını oku »

Sütün düşü

Süt, alacakızın memesinden ayrılalı neredeyse 8 saat olmuştu. Bu kısacık ama ona göre bir hayli uzun zamanda önce memelerden sağıldı, sonra hemen oracıkta soğutuldu. Soğuk tankta beklemeye başladı. Bir süre sonra pompalarla nakliye kamyonunun tankına aktarıldı ve o tankla fabrikanın yolunu tuttu. Fabrikaya varınca önce numuneler alınıp yağına, proteinine ve antibiyotikli olup olmadığına bakıldı ki bir üretim kazası olmasın diye. …

Devamını oku »

Parasını el alan çilesi üreticiye kalan hayvancılığımız

Sigara tiryakiliğini yermek ve tiryakileri uyarmak için söylenen “Dumanını yel, parasını el alır” deyimi son zamanlarda ülkemiz hayvancılığı için de geçerli hale geldi. Ülkemiz yetiştiricileri ister süt, isterse et açısından yetiştiricilik yapsınlar artık para kazanamamaktan şikâyetçiler. Öte yandan tüketiciler de özellikle et ve sütteki aşırı fiyat artışlarından şikâyet etmekte, bu yüzden tüketimlerini kıstıklarını söylemektedirler. Hayvan yetiştiriciliği ve ürünlerinin üretimi bir …

Devamını oku »

Sütten kesilen inekler süt endüstrisi ve sağlığımız

Büyük Türkçe Sözlükte “Sütten kesilmek”, yetersiz bakımbesleme, hastalık veya yavrunun emmemesi nedeniyle anneye sütün gelmemesi, annenin süt vermemesi” olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde yeterli bakım-besleme yapılamayan ineklerimiz de önce süt verimini azaltmakta ardından tamamen kesmektedir. Hâlbuki süt verimi fizyolojik bir olgudur ve yavru doğuran inekler normal şartlarda yeniden gebe kalıp doğumuna iki ay kalana kadar süt vermeye devam etmektedirler. Endüstriyel yem üretiminde …

Devamını oku »

Bilgi kirliliği girdabında masum süt

Dergimizin bir önceki sayısında SETBİR Başkanı ve Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı sayın Tarık Tezel, kaleme aldığı yazısında süt endüstrisinde istikrar ve ihracat için dört temel soruna dikkati çekmekteydi. Bunlardan ilk üçünü; kayıt dışılığı ortadan kaldırmak, fiyat istikrarını sağlamak ve arz-talep dengesini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak olarak sıralamaktaydı. Dördüncü ve üstesinden gelmenin en zor olduğu sorun olarak ise bilgi kirliliğinden bahsetmekteydi. …

Devamını oku »

Sütler kaymak tutmaz oldu

Kendisi bir muvazzaf subay olan Bekir Sıtkıi Erdoğan 1970 yılında sevdiğine hasretini “Kışlada Bahar” adlı şiirinde “Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım” diye anlatmış. Çünkü o zamanlar şimdi olduğu gibi modern çiftlikler yoktu veya çok azdı ve süt daha çok bahar ve yaz aylarında sağılırdı. Üretilen sütler genelde yerli ineklerden sağıldığı için süt miktarı az fakat sütün kuru maddesi fazla idi. …

Devamını oku »

Ucuz et ithalatı ya da süt endüstrisinin köküne kezzap dökmek

Bir tarım ve hayvancılık ülkesi olan memleketimizde uzunca bir zamandır devam eden “ette ithalat baskısı” nihayet meyvesini verdi ve “Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” 07 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ekinde etlerin Belçika, Fransa, Polonya, Romanya, İspanya, Letonya ve Macaristan’dan bakanlık elemanlarınca yapılacak denetimler sonucunda uygun bulunan kesimhanelerden yapılması öngörülmektedir. Bu …

Devamını oku »

Saldık çayıra Mevla kayıra

Türkçemizde baş edemediğimiz, engelleyemediğimiz sorunlarımızı ifade ederken “Saldım çayıra Mevlam kayıra” diyerek bir çeşit çaresizliğimizi ifade ederiz. Biraz da kaderciliğimizi açığa vuran bu yaklaşım son yıllarda daha da yaygın bir hal aldı. Süt sektörü de bu anlayışın kurbanlarından biri. Çiğ süt üretiminin fazla olduğu bazı yıllarda “Sütümüz fazla, işleyemiyoruz, satamıyoruz” diye sütler üreticide bırakılırken, geldiğimiz süreçte işlenecek süt bulunamamaktadır. Bu …

Devamını oku »

El atına binen tez iner

Ülkemiz insanının doğal ihtisas alanı hayvancılıkta son yıllarda sıkıntılar bir türlü bitmek bilmiyor. Faizsiz veya düşük faizli krediler, yem bitkisi teşvikleri, çeşitli bölgelerde (DAP, GAP, KOP, DOKAP, TARET …vb) uygulanan hibe destekli hayvancılık projeleri, IPARD proje destekleri, bölgesel kalkınma ajansı destekleri, yetiştiricilik destekleri, ürün destekleri gibi onlarca desteğe rağmen ülke hayvancılığında bir türlü istenilen istikrar sağlanamıyor. Onca emek ve para …

Devamını oku »

Hileli pazar mideyi bozar

Doç. Dr. Ramazan Gökçe yazdı… İnsanoğlunun temel zaaflarından birisi de bilerek veya bilmeyerek hileye meyletmesidir. Gerek toplumsal, gerekse adli onca yaptırıma rağmen bu hilebazlık bazı kişilerde alışkanlık haline gelmiş olabilir. Hileli mal üretmeyi kazanç olarak görenler hem kişiliklerini hem de insanların sağlığını hiçe sayan kişilerdir. Bu yolla hayatlarını kazandıklarını sanıyorlarsa da aslında kendilerini küçük menfaatler için heba etmektedirler. Çünkü atasözünde …

Devamını oku »

Uzun ince bir yoldayız

Doç. Dr. Ramazan Gökçe yazdı… Büyük ozan Veysel Şatıroğlu hepimizin bildiği türküsünde; “Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece.” diyerek dışımızdaki hayatın sonsuzluğunu dile getirmeye çalışmıştır. Gerçekten de bütün plan ve programlarımıza rağmen yarın nasıl bir dünya ile karşılaşacağımızı hiç birimiz bilemeyiz. Her şeyden önce yarın yaşıyor olup olamayacağımız bile meçhuldür. Buna rağmen hep …

Devamını oku »