Köşe Yazıları

Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim alımı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, mezbahalarda denetim işinde görevlendirilmek üzere ‘Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim’ alımını ‘ihale’ yöntemiyle yapması, meslek kuruluşlarının tepkisini çekiyor. Bakanlığa bağlı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, ‘Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim’ alımlarına başladı. Ancak 5996 sayılı kanunda yer alan, ‘Kesimhanelerde, kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile et parçalama işlemi yapılan yerlerde muayeneleri ve diğer resmi kontrolleri yapmak üzere resmi …

Devamını oku »

Süt üretiminde gıda güvenliği ve hijyen

Gıda güvenliği, gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütünüdür. AB Komisyonu gıda güvenliğini en önemli öncelikleri arasında belirlemiştir. Gıda güvenliği yaklaşımı, bütünleşmiş bir yaklaşım olup, tarladan sofraya yem üretimi, birincil üretim, gıda işleme, depolama, taşıma ve perakende satış dahil olmak üzere gıda zincirinin tüm aşamalarını kapsamaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de …

Devamını oku »

Süt işletmelerinin modernizasyon planları

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile gıda üreten işletmelere 2012 yılı sonuna kadar onay, 2013 yılı sonuna kadar da kayıt zorunluluğu getirilmişti. Yeterli koşulları sağlayamayan işletme sahipleri için yine 2012 yılı sonuna kadar Modernizasyon Planlarını sunmaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kendilerine bildirilmişti. Her işletme kendi eksiklerini bildiği için, bu eksikleri ne kadar sürede …

Devamını oku »

Süt hayvancılığında örgüt fazlalığı kimin işine yarar?

Örgüt, ortak bir sorunu çözmek amacıyla insanların bir araya gelerek oluşturdukları toplumsal bir yapıdır. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere, bir örgütün kurulması için, bireylerin kendi gücüyle çözemedikleri ortak bir sorun demeti ya da gerçekleştirmek istedikleri bir amaç olmalıdır. Örgütün başarısında birinci koşul, ortak sorunun ya da amacın, somut ve anlaşılabilir biçimde ortaya konulmasıdır. İkinci koşul ise etkinlik göstereceği alanda amacını gerçekleştirebilmesi …

Devamını oku »

Referans fiyata bakan var mı?

Aylardır belirlenemeyen çiğ süt fiyatında sonunda nokta kondu. Duruma el koyan Tarım Bakanı Mehdi Eker’in Haziran ortasında açıkladığı fiyat (95 kuruş) sektörde kabul görmedi. Sütte arz açığının başladığı Ağustos-Aralık dönem için10 kuruş zam yapılarak, çiğ süt referans fiyatı 1 lira oldu. Bugüne kadar kimse referans fiyattan süt almadığı için açıklanan bu fiyat üretici için pek bir anlam taşımıyor. Çünkü üretici …

Devamını oku »

Hayvancılıkta tehlike çanları çalıyor

Et fiyatlarındaki artış ve ithalat haberleri hayvancılıkta krizin habercisi mi? Hükümet çevrelerine göre, hayvancılıkta işler yolunda, resmi üretim rakamları da bunu doğruluyor. TÜİK verilerine göre, kırmızı et üretimi bu yılın ilk altı ayında yüzde 19 artarak 421 milyon tona ulaşmış, yıl sonu öngörülen rakam ise 1 milyar ton. Hayvan sayısı, süt üretimi gibi rakamlar da aynı doğrultuda. Ayrıca hayvancılık için …

Devamını oku »

Beyaz peynir imalatında randıman

Randıman denilince, 100 kg sütten elde edilen beyaz peynir miktarı (kg) anlaşılır. Piyasada bir büyük teneke beyaz peynir elde etmek için kullanılan süt miktarı randıman gibi kullanılmaktadır (Kanara). İnek sütlerinden yapılan tam yağlı beyaz peynir için randıman birçok faktöre bağlı olarak %15 ila 22 arasında değişmektedir. Diğer bir ifade ile bir büyük teneke beyaz peynir 75 ile 110 litre inek …

Devamını oku »

Süt fiyatları, basmakalıp yanlışlar ve düzenlenemeyen piyasa

Ulusal Süt Konseyi, kendi ifadeleri ile (misyonları); sektörün gelişimi için bilimsel yollarla politika üretir, uygulanmasına öncülük eder ve piyasa düzenlenmesinde görev üstlenir. Kuruluşu 2008. Şimdiye kadar ‘politika’ ‘öncülük’ ve ‘düzenleme’ hususunda herkesin bir şeyler beklediği Sayın Bakanın bile sıkışınca topu attığı kurum sonunda Türkiye’de bir litre çiğ sütün ortalama maliyetini açıkladı. Yönlendirenler üreticiler ama kurumun girdiği yol yanlış. Hiç kar …

Devamını oku »

Çiğ süt tedarik mekanizması

2011 yılı ortalarına kadar bölgesel olarak üç ayda bir yapılan ihalelerle çiğ süt fiyatına ilişkin bölgesel fiyatlar piyasada oluşmaktaydı. 2011 yılı Eylül ayından itibaren ülke genelinde referans fiyat uygulamasına geçilmesine ilişkin adım atılmıştır. Bakanlık sektöre vereceği süttozu gibi bazı desteklerden ise ancak belirlenmiş olan bu fiyat üzerinden faturalı işlem yapan üretici ve sanayiciyi yararlandırmaktadır. Dolayısıyla her ne kadar hukuki anlamda …

Devamını oku »

AB’den ‘Horizon 2020’ destekleri

Horizon 2020 nedir? 2014-2020 yılları arasında Avrupa Birliği tarafından 7. Çerçeve Programı yerine uygulamaya konulacak olan Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır. 8. Çerçeve Programı olarak da isimlendirilmektedir. Çerçeve programlar, amaçları ve bütçesiyle belirli bir dönem için tasarlanmış çok yıllı programlardır. AB çerçeve programlarının amacı; bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini artırmak ve sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamaktır. Diğer birçok Topluluk …

Devamını oku »

Et ve Süt Kurumu ne yapmalı?

Et ve Balık Kurumu’nun Et ve Süt Kurumu adıyla yeniden örgütlenmesine ilişkin Karar; 27 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Kurum, devletin genel hayvancılık politikası çerçevesinde, hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenecek, piyasa ekonomisi kuralları içerisinde sektörde tam rekabet koşullarının tesisine katkıda bulunarak kamu yararı ile etkinliklerini sürdürecekmiş. Et ve Süt Kurumu ne yapmalı? Türkiye’de süt fiyatları sürekli …

Devamını oku »

Ahırda toplantı olur mu?

Hep modern sanayi ve çiftlilerden bahsediyoruz, oysa sütümüzün yüzde 80’i endüstri masalı olarak anlatılan modern tesislerde üretilmiyor. Soframıza gelen süt için on binlerce çiftçi ailesiyle birlikte ahırlarda zor koşullarda çalışıyor. Hayvanına yem hazırlamak için açık arazide kavurucu sıcaklar altında ot ve yonca biçiyor, buğday hasat ediyor ve saman balyalıyorlar. Yaptıkları iş öyle her babayiğidin altından kalkabileceği bir iş değil. Yem …

Devamını oku »

Süt üreticileri iflasın eşiğinde

Sütümüze Avrupa kapılarının açıldığı müjdesi 1 Nisan’da verildi. Süt ürünleri ihracatı için Avrupa Komisyonu’ndan onay alınması sektörde yeni bir heyecan ve umudun başlangıcı olmuştu. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ali Koyuncu AB’ye ihracatın “fiyat istikrarsızlığını” ortadan kaldıracağını söylerken Tarım Bakanı Mehdi Eker de, iç piyasadaki daralmanın aşılmasında önemli bir etken olacağını ifade etti. Ülke sütçülüğü için bir dönüm …

Devamını oku »

Hayvancılığımızın ipi nasıl çekildi?

TÜİK verilerine göre, 2012 yılı Ocak-Kasım döneminde 2 milyar 165 milyon liralık canlı hayvan, 861 milyon 868 bin liralık et ve et ürünleri olmak üzere toplam 3 milyar 27 milyon liralık ithalat yapıldı. Bu yetmedi, saman bile ithal edildi. Saman fiyatları yüzde 300, yonca fiyatları yüzde 100’ün üstünde bir artış gösterdi. Ortaya çıkan bu olumsuzluğun iç ve dış birçok nedeni …

Devamını oku »

Et ve Süt Kurumu

Hayvancılık sektörü, gelişmişlik düzeyleri farklı da olsa tüm ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde hayvancılık sektörü tarım sektörü içerisinde insan sağlığı, ekolojik denge ve ulusal ekonomiye katkısı açısından önemli ve önem verilmesi gereken bir alt sektördür.Hayvancılık, tarımın temel uğraş alanlarından biridir. Bu nedenle de tarım sektörünün taşıdığı bütün risk ve belirsizlikler hayvancılık sektörü için de geçerlidir. Ülkemizde, sektörde son …

Devamını oku »