Buzağılar refaha kavuştu

Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında hayvancılıkla ilgili mevzuat yenileniyor. Müzakereleri devam eden 12. Fasıl gıda güvenliği veterinerlik ve bitki sağlığı politikalarını içeriyor. AB süreciyle hayvan refahı kavramıyla tanışan Türkiye, bu alandaki uygulamaları geliştirmeye devam ediyor. Hayvan refahı yönetmeliğinin ardından, buzağıların korunmasıyla ilgili AB kriterleri de mevzuatımıza kazandırıldı. Yönetmelikle, bireysel kulübeler başta olmak üzere birçok yanlış uygulama yasaklanıyor.

Besicilik ve yetiştirme amaçlı bakılan buzağıların korunması ile ilgili asgari standartları belirleyen Buzağıların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, buzağıların refahlarının sağlanarak gereksiz yere ağrı ve acı çekmelerini veya yaralanmalarını önlemeyi amaçlıyor. Yönetmelikle buzağıların refahını sağlamak amacıyla getirilen kurallar şöyle:

Bireysel kulübeler yasaklandı
Gruplar halinde barındırılan buzağılarda, her buzağı için ayrılan kullanım alanıyla ilgili kurallar getiren yönetmeliğe göre, 8 haftalıktan büyük olan buzağılar, bireysel bölmelerde barındırılamayacak. Buzağının kalacağı yerin yapımında kullanılan malzemeler ve ekipman buzağılara zarar vermeyecek şekilde, temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yapıda olacak.
Buzağıların kalacağı yer, her bir buzağının zorlanmadan yatmasına, dinlenmesine, ayağa kalkmasına ve eğilmesine imkân sağlayacak şekilde inşa edilecek. Barınaklar, alet ve donanım çapraz bulaşmayı ve hastalık taşıyıcı organizmaların oluşmasını engellemek amacıyla, düzgün bir şekilde temizlenip dezenfekte edilecek.

Barınaklarının zemini, pürüzsüz ve  kaygan olmayacak. Buzağıların yatacakları alan rahat, temiz ve yeterince kuru olacak, iki haftalıktan küçük tüm buzağılar için ise uygun yatak temin edilecek.
Buzağılar, sürekli karanlık ya da yapay aydınlatmada, yeterli dinlenme süresi verilmeden bulundurulamayacak. Doğal ışığın hayvanın ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersiz olması durumunda, en az 8 saatlik suni aydınlatma sağlanacak.

Buzağıyı bağlamak suç
İşletme binalarında barındırılan buzağılar, günde en az iki defa, dışarıda tutulan buzağılar ise en az bir defa kontrol edilecek. Tüm otomatik ve mekanik donanımlar günde en az bir kere kontrol edilerek sorun tespit edilmesi durumunda, bu sorunlar derhal giderilecek. Grup halinde barındırılan buzağıların, süt ile beslendikleri dönem dışında bağlanmaları yasak, bağlanmaları halinde bağlı kaldıkları süre günde bir saati geçmeyecek. Bu bağlar hayvanın yaralanmasına yol açmayacak ve yatmasına izin verecek uzunlukta olacak.

Ağızlık takmak yasak
Yeni doğan buzağıların, doğumdan hemen sonra ve/veya en geç ilk 6 saat içerisinde kolostrum almaları gerekiyor. Tüm buzağılar günde en az iki kere beslenecek, buzağılara ağızlık takılmayacak.
Otomatik besleme sistemi ile beslenmedikleri durumlarda, her buzağının aynı anda gıdaya erişmesi temin edilecek. İki haftadan büyük tüm buzağıların yeterli miktarlarda, taze suya erişimi sağlanacak. Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanacak.

Refah koşulları yasal güvence altında
Buzağıların korunmasını ve refahını sağlamayı amaçlayan bu yönetmelik, 13 Haziran 2010’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununa dayanılarak AB kriterlerine uyum sağlamak amacıyla yayımlandı. 5996 Sayılı Kanunun “Hayvan Refahı” başlıklı 9. Maddesi; hayvan refahının sağlanması amacıyla, hayvanların barınma, bakım, beslenme, sağlık ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasından hayvan sahiplerini veya bakımından sorumlu kişileri yükümlü kılıyor. Ayrıca bu kişilere sorumluluklarındaki hayvanların insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde oluşturabilecekleri olumsuz etkilere karşı gerekli önlemleri almakla da yükümlü kılıyor. Kanun, hayvanların kesimi ve hastalık kontrolü amacıyla itlafında, hayvanlara heyecan, acı ve ıstırap oluşturmadan, uygun araçlar kullanılarak yerine getirilmesini de hükme bağlıyor.

Uygun koşulları sağlamayana ceza var
Refah koşullarını sağlamayan işletmelere uygulanan yaptırımlar şu şekilde yer alıyor:- Hayvanların barınma, bakım, beslenme, sağlık ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda hayvan başına yüz Türk Lirası, – Nakillerle ilgili esaslara aykırı hareket edenlere bin Türk Lirası, – Kesim öncesi ve kesim sırasındaki esaslara aykırı hareket edenlere ikibin Türk Lirası idarî para cezası, – Bakanlıktan onaylı kesim yerleri dışında kesim yapanlara beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

>> Süt Dünyası

2006 yılından beri yayınını sürdüren tarafsız ve bağımsız medya kuruluşudur. Süt Dünyası Dergisi kurulduğu günden bu yana ilkelerinden taviz vermeden yayıncılık faaliyetine devam ediyor. Süt Dünyası Dergisi Haber Merkezi tarafından hazırlanan her türlü içerik "Süt Dünyası" imzası ile yayınlanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.