Etiket Arşivi: hijyen

Süt hijyeni tedarik zincirinde Covid-19 etkisi

Küresel hijyen ve temizlik ürünleri üreticisi Diversey, pandemi sırasında tedarik zincirindeki aksaklıkları ve talep artışını değerlendirdi. Diversey Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı Ian O’Connor, Covid-19 pandemi sürecinde hijyen ürünlerine yönelik talep artışı nedeniyle hammadde tedarikinde bir çok zorlukla uğraşmak zorunda kaldıklarını söyledi. Küresel ölçekte, hijyen çözümlerine olan talebin birçok sektörde patladığını kaydeden O’Connor, “Sağlık sektörüne ve gıda tedarik zincirine tedarikin kesintiye …

Devamını oku »

Vikan hijyen ürünleri 15 yıldır Türkiye’de

Kayra Kimya 2003 yılından bu yana Vikan Hijyen Ürünlerini ülkemizde temsil ediyor. Vikan’ın yüzyılı aşan yenilikçi bir geçmişi vardır. Renk kodlu, hijyenik, HACCP prensiplerine uygun, manuel temizlik aparatları ile bu geçmişteki en önemli dönüm noktalarından birini gerçekleştirmiştir. Vikan ürünleri ergonomik tasarıma sahip, kolay temizlenebilen, etkin kullanıma imkan veren, fırça-çekpas gibi temizlik aparatlarının yanısıra, üretimde kullanılan karıştırıcı, sos/ yumurta fırçaları, ürün …

Devamını oku »

Süt işletmelerinde enerji tasarrufu ve hijyenin önemi

Süleyman Özdoğan yazdı… Ülkemizde süt genelde sadece basit bir süzgeçten geçirilerek işletmelere alınıyor. Sütten somatik hücreleri, kan pıhtıcıklarını, lökositleri vb. uzaklaştırmak için temizleme seperatörü (klarifikatör) kullanılıyor. Sütün temizleme separatöründen geçirilerek işletmeye alınması ürünün kalitesine, dayanıklılığına ve raf ömrüne asgari yüzde 20 – 25 oranlarında pozitif katkı sağlamaktadır. Yoğurt, ayran gibi fermente ürünler ile uzun raf ömürlü süt ürünleri yapmak isteyen işletmelerin …

Devamını oku »

Biyofilm oluşumu ve süt endüstrisi için önemi

Biyofilm; basit olarak, herhangi bir yüzeyde oluşan mikroorganizma toplulukları (bakteri, maya, protozoa vb.) olarak tanımlanmaktadır. Dişlerde oluşan plak tabakası ya da ıslak zeminlerdeki mukoz yapılar biyofilm materyaller için örnek teşkil etmektedir. Bu mukoz yapılar protein, karbonhidrat ve/veya DNA yapısından oluşan ekstraselüler matriks (ekzopolisakkarit benzeri) şeklindedir. Biyofilm matriksindeki mikroorganizmalar katı-sıvı ya da sıvı sıvı ara yüzeylerinde lokalize olabilirler. Biyofilm mantar benzeri …

Devamını oku »

Çiğ süt satışı

Süte, hayvandan sağılıp tüketiciye ulaşana kadar çevresinden, havadan, sudan, yemden, gübreden, haşerelerden, kaplardan ve insanlardan birçok yabancı madde, patojen (hastalık yapan) ve/veya patojen olmayan mikroorganizmalar bulaşabilmektedir. Bu yabancı maddeler ve mikroorganizmalar, süt gibi elverişli bir ortamda hızla gelişerek onun doğal halde, yani çiğ olarak içilmesini ve tüketilmesini sakıncalı duruma sokmaktadır. Bu önemli sakıncaları ortadan kaldırmanın yolu kontrollü şekilde (yüksek sıcaklıkta …

Devamını oku »

Süt işletmelerinin modernizasyonu ve çiğ sütün iyileştirilmesi

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik 17 Aralık 2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre onaya tabi olan gıda işletmelerinin 2012 yılı sonuna kadar onay belgesi alması gerekmekte olup, 31.12.2012 tarihine kadar onay belgesi alamayan işletmelerin ise modernizasyon planını sunmaları gerekmekteydi. Modernizasyon planını veren işletmelerin onay belgesi almak için son tarihi 31.12.2013 …

Devamını oku »

Süt üretiminde gıda güvenliği ve hijyen

Gıda güvenliği, gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütünüdür. AB Komisyonu gıda güvenliğini en önemli öncelikleri arasında belirlemiştir. Gıda güvenliği yaklaşımı, bütünleşmiş bir yaklaşım olup, tarladan sofraya yem üretimi, birincil üretim, gıda işleme, depolama, taşıma ve perakende satış dahil olmak üzere gıda zincirinin tüm aşamalarını kapsamaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de …

Devamını oku »