Süt Bilimi

Süt endüstrisinde sürdürülebilirlik ve pandemi örneği

İnsan, doğası gereği alışageldiği süreçleri devam ettirmeyi öncelikli hedef olarak görmektedir. Farklı kültürlere ait yemekleri tatma, farklı tarzlarda tatil yapma, dünyanın değişik coğrafyalarına ait müzikleri dinleme gibi konular çoğu insan için radikal bir değişim gerektirmektedir. Alışılan yaşam tarzını devam ettirmek kolay ve güvenli bir seçenek olarak ortada dururken farklı arayışlara yönelmek için bir itici güce gereksinim duyulmaktadır. Ekonomik faaliyetler de …

Devamını oku »

Covid-19 pandemisi ve gıda güvenliği

Tüm dünyayı kasıp kavuran COVID-19 pandemisi hakkında genel bilgiler sunmak ve korunma yolları hakkında herkesin artık ezbere bildiği detayları burada aktarmak bu yazının konusu da haddi de değil. Bunun yerine, bu beklenmedik ve agresif küresel salgının bizlere öğrettiği (belki de hatırlattığı) bazı noktaları gıda güvenliği özelinde tartışmak hedeflenmektedir. Her akşam televizyon ekranlarında artık ne anlama geldiğini bildiğimiz sayıları takip etmek, …

Devamını oku »

Türkiye süt endüstrisi rekabet şansını kaçırıyor

“İnovasyon” kulağa çok hoş gelen yabancı kökenli bir kelimedir. “Yaratıcı yenilik” olarak da çevirmek mümkün bu tek sözcüğü. Son yıllarda çok sık kullandığımız ancak içini pek dolduramadığımız bu sözcük aslında şirketlerin sert rekabet koşullarında varlığını güçlenerek sürdürebilmeleri için kilit bir öneme sahiptir. Ülkemiz süt sanayi yenilikçi yaklaşımları ve yaratıcı fikirleri hayata geçirme konusunda çok çekingen bir tutum içerisindedir. Rekabet koşulları, …

Devamını oku »

Gıda işlemede yeni bir teknolojik yaklaşım: 3-boyutlu gıda yazıcıları

Gıda bilimi yaratıcılıkta ve yenilikte sınır tanımıyor. Laboratuvar koşullarında üretilen ilk yapay eti henüz sindirmemişken bu sefer de 3-boyutlu yazıcılardan çıkan gıdaların hızla yaygınlaşmaya başladığına tanıklık ediyoruz. Kişiye özel gıda yaklaşımının yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte gıda bilimi ve endüstrisinin ağırlıklı ilgisi gıda-sağlık etkisi-biyoyararlanım üçlüsü üzerine odaklanmış durumda. 3-boyutlu gıda üreticileri ise içerikle birlikte kişiye özel gıda tasarımı yapmaya da olanak …

Devamını oku »

Süt bilimi ve teknolojisinde yenilikçi yaklaşımlar

Tüm teknoloji süreçlerinde olduğu gibi süt bilimi ve teknolojisi de sürekli bir devinim içerisindedir. Bu devinimin temel itici gücü geçmişte ağırlıklı olarak tüketici talepleri olurken günümüzde buna iklim değişikliğinin yarattığı yeni koşullar da eklenmiştir. Tüketici talepleri odaklı bilimsel araştırmalar aslında bir paradoksu da içermektedir. Tüm dünyada tüketici talebi olduğu için mi AR-GE çalışmaları yapılıyor, yoksa AR-GE çalışmaları sonucunda bir talep …

Devamını oku »

Peynir turizmi

11-14 Nisan tarihleri arasında Bodrum’da III. Uluslararası Peynir Festivali düzenlendi. Bu festival kapsamında 12 Nisan günü “Yerel mi, endüstriyel mi?” başlıklı bir panelde ülkemizde peynirin geleceği tartışıldı. Panelin konuşmacılarından birisi olmam istendiğinde konuyu hangi noktasından ele alıp irdelemem gerektiğini uzun bir süre düşündüm. Ardından panelin başlığındaki sorunun içerisinde yanıtının da yer aldığını gördüm. Yerel ürünlerimizin endüstriyel bir kimliğe bürünmesi durumunda …

Devamını oku »

Protein açığını kapatacak çözüm: Süper böcekler!

Birleşmiş Milletler’in öngörüsüne göre dünya nüfusu 2050 yılında 9.5 milyar kişiye ulaşacaktır. Bu sayısal artışın yanı sıra giderek artan kentsel nüfus, sosyo-demografik değişimleri de beraberinde getirmektedir. Bu artış ve değişimler gıda miktarında ve çeşitliliğinde artışı da zorunlu kılmaktadır. 2050 yılına kadar küresel ölçekte hayvansal proteine olan gereksinimin iki kat artacağı tahmin edilmektedir. Bu duruma bağlı olarak gıda sürdürülebilirliği ve gıda …

Devamını oku »

Türkiye süt endüstrisi yeni eğilimleri nasıl okumalı?

Süt teknolojisi, gıda endüstrisinin en dinamik alt segmenteleri arasında yer almaktadır. Gerek sütün doğal ve proses sırasında ortaya çıkan besin değeri gerekse sütün çok çeşitli ürüne dönüşebilme kapasitesi nedeniyle neredeyse sınırsız bir ürün portföyüne sahiptir. Bununla birlikte, analitik tekniklerdeki gelişmelere bağlı olarak eskiden milyonda bir (ppm) düzeyinde tespit edebildiğimiz bazı süt ve süt bazlı bileşenleri artık trilyonda bir (ppt) düzeyindeki …

Devamını oku »

Rekabette üstünlük için Ar-Ge temelli yaklaşım şart

Son iki yüzyıl içerisinde tüm dünyada birbiri ardı sıra endüstriyel devrimler yaşanmıştır. 1712 yılında buhar makinesinin icadı ile başlayan ve su ile buhar gücünün kullanıldığı mekanik üretim sistemleri birinci sanayi devrimi olarak kabul edilirken, bu üretim modeli yerini görece kısa süre içerisinde elektrik motorlarının kullanıldığı seri üretim sistemlerine bırakmıştır. İkinci sanayi devrimi olarak adlandırılan bu süreç, 1840’da telgraf ve 1880’de …

Devamını oku »

Gıda ve sağlık ilişkisi

Gıda ve sağlık ilişkisi çok uzun yıllardır tüketicilerin ve araştırıcıların gündeminde yer alan bir konudur. Çoğu zaman basite indirgenerek eleştiri ya da övgü konusu olan bu ilişki ülkemizde olduğu kadar tüm dünyada da yeterli derinlikte ele alınmamaktadır. Bu noktada öne çıkan temel sorun gıdasağlık araştırmalarında disiplinlerarası bir ilişkinin kurulmasında görülen yetersizliktir. Gıda ve sağlık ilişkisinin doğru kurgulanması ve anlaşılabilmesi için …

Devamını oku »

Gıda kalite kontrol ve izlenebilirlik süreçlerinde “Blockchain” yaklaşımı

Blockchain tekniği, bir gıdanın tüm işleme süreçlerinde elde edilen üretimle ilişkili verilerin (barkod, QR kodu, RfiD verileri ve ürünle ilgili sıcaklık, pH vb değerleri algılayan akıllı sensör verileri) ürün ile merkezi olmayan bir yapı üzerinden ilişkilendirilmesi ilkesine dayanmaktadır. Blockchain tekniğinin temel avantajı, düşük maliyet ve yüksek hızla bir gıdanın tüm üretim süreçlerine ilişkin verileri toplayıp analiz etme ve ürün kimliği …

Devamını oku »

Süt üretiminde su ve karbon ayakizi

Gıda endüstrisi, kimya ve rafinasyon endüstrilerinden sonra su gereksinimi en yoğun olan endüstri dalıdır. Temiz su kaynaklarının giderek azalmaya başlaması nedeniyle yakın gelecekte gıda sektörünün gıda işlemede kullanılabilecek nitelikte suyun kıtlığı ile karşı karşıya kalacağı ve su işlemenin çok maliyetli bir işlem olacağı öngörülmektedir. Gıda sektörü içerisinde süt sektörü gerek sera gazı emisyonu artışına yaptığı katkı gerekse temiz su ve …

Devamını oku »

1.Ulusal Sütçülük Kongresinin ardından

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü, Et ve Süt Kurumu ve SETBİR işbirliği ile düzenlenen 1.Ulusal Sütçülük Kongresi 25-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Kongrede 36’sı sözlü olmak üzere toplam 120 bildiri sunulmuştur. Toplam 7 oturumda gerçekleştirilen sözlü sunumlar dört temel başlık altında gruplanmıştır. Bu temel başlıklar; süt ve sağlık, süt teknolojisinde yeni …

Devamını oku »

Gıda güvenliği tarihine kısa bir bakış

Prof. Dr. Barbaros Özer yazdı… Gıda tüketimi yaşamın devamlılığı için zorunludur ve bir insan yaşamı boyunca ortalama 30 ton gıda tüketmektedir. Dolayısıyla, gıda insanoğlunun temel yaşam kaynağı olmanın yanı sıra temel tehdit unsuru olma konumundadır. Güvensiz gıda tüketimi, insanlık tarihinin yazılmaya başlandığı günden bu yana insan (halk) sağlığı sorunu olarak bilinmektedir. Geçmişten günümüze kadar geçen süreçte insanoğlu gıdaları nasıl koruyacağı …

Devamını oku »

Isıl işlem süte ne kadar zarar verir?

Prof. Dr. Barbaros Özer yazdı… Çiğ süt tüketiminin daha “doğal” ve “sağlıklı” olduğuna ilişkin görüş son on yıldır giderek daha da artan bir keskinlikle tartışılmaktadır. Çiğ süt tüketiminin yaygınlaşmasını destekleyen görüş, endüstriyel düzeyde ısıl işlem uygulamasının çiğ sütün doğal niteliklerine ve besin değerine zarar verdiğini ve hatta insansağlığı için zararlı bileşenlerin oluştuğunu ileri sürmektedir. Çiğ süt tüketiminin insan sağlığına zarar …

Devamını oku »