Etiket Arşivi: süt teknolojisi

Gıda işlemede yeni bir teknolojik yaklaşım: 3-boyutlu gıda yazıcıları

Gıda bilimi yaratıcılıkta ve yenilikte sınır tanımıyor. Laboratuvar koşullarında üretilen ilk yapay eti henüz sindirmemişken bu sefer de 3-boyutlu yazıcılardan çıkan gıdaların hızla yaygınlaşmaya başladığına tanıklık ediyoruz. Kişiye özel gıda yaklaşımının yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte gıda bilimi ve endüstrisinin ağırlıklı ilgisi gıda-sağlık etkisi-biyoyararlanım üçlüsü üzerine odaklanmış durumda. 3-boyutlu gıda üreticileri ise içerikle birlikte kişiye özel gıda tasarımı yapmaya da olanak …

Devamını oku »

Süt bilimi ve teknolojisinde yenilikçi yaklaşımlar

Tüm teknoloji süreçlerinde olduğu gibi süt bilimi ve teknolojisi de sürekli bir devinim içerisindedir. Bu devinimin temel itici gücü geçmişte ağırlıklı olarak tüketici talepleri olurken günümüzde buna iklim değişikliğinin yarattığı yeni koşullar da eklenmiştir. Tüketici talepleri odaklı bilimsel araştırmalar aslında bir paradoksu da içermektedir. Tüm dünyada tüketici talebi olduğu için mi AR-GE çalışmaları yapılıyor, yoksa AR-GE çalışmaları sonucunda bir talep …

Devamını oku »

Türkiye süt endüstrisi yeni eğilimleri nasıl okumalı?

Süt teknolojisi, gıda endüstrisinin en dinamik alt segmenteleri arasında yer almaktadır. Gerek sütün doğal ve proses sırasında ortaya çıkan besin değeri gerekse sütün çok çeşitli ürüne dönüşebilme kapasitesi nedeniyle neredeyse sınırsız bir ürün portföyüne sahiptir. Bununla birlikte, analitik tekniklerdeki gelişmelere bağlı olarak eskiden milyonda bir (ppm) düzeyinde tespit edebildiğimiz bazı süt ve süt bazlı bileşenleri artık trilyonda bir (ppt) düzeyindeki …

Devamını oku »

Rekabette üstünlük için Ar-Ge temelli yaklaşım şart

Son iki yüzyıl içerisinde tüm dünyada birbiri ardı sıra endüstriyel devrimler yaşanmıştır. 1712 yılında buhar makinesinin icadı ile başlayan ve su ile buhar gücünün kullanıldığı mekanik üretim sistemleri birinci sanayi devrimi olarak kabul edilirken, bu üretim modeli yerini görece kısa süre içerisinde elektrik motorlarının kullanıldığı seri üretim sistemlerine bırakmıştır. İkinci sanayi devrimi olarak adlandırılan bu süreç, 1840’da telgraf ve 1880’de …

Devamını oku »

Süt ürünlerinde mikroenkapsülasyon tekniğinin uygulanması ve ürün kalitesine etkisi

Süt endüstrisinde peynir üretimi başta olmak üzere diğer süt ürünlerinde kaliteyi muhafaza etmek veya yükseltmek, olgunlaşma aşamasını ve ürünün duyusal özelliklerini kontrol altına almak amacıyla kapsüllenmiş enzim, probiyotik bakteri veya tat-aroma bileşenlerinin kullanımı ile ilgili çalışmaların sayısı artmaktadır. Bu çalışmada mikroenkapsülasyon yönteminin esası ve süt endüstrisinde kullanılabilirliği üzerine yapılan çalışmalar derlenmiştir. Günümüzde farmakoloji, kozmetik, boya, kimya gibi birçok sektörde kullanılan …

Devamını oku »

Tarım ve gıda işleme sürecinin dinamikleri ve kontrolü

Dünya’da gıda ve tarım teknolojileri hızlı bir devinim göstermektedir. Özellikle son yıllarda tarım ve tarıma dayalı sanayi kollarında katma değeri yüksek ürünlerin üretim teknolojileri gelişim gösterirken sağlık ve gıda tüketimi ilişkisi ile iyi tarım uygulamaları ve sağlıklı beslenme ilişkisi konuları ön plana çıkmış durumdadır. Ülkemiz gıda ve tarım sektörü ise gıda güvenliği konusunu ilgili mevzuatlarla çizilen çerçevede takip ederken, ürün …

Devamını oku »