Üretimde verimlilik üründe kalite arttı

Türkiye’nin en büyük Ezine peyniri üreticilerinden Akpınar Süt’ün laboratuvara yaptığı yatırım üretime verimlilik, ürünlere ise kalite olarak yansıdı. İşte, kalite ile başarı arasındaki ilişkinin en güzel örneklerinden biri olan Akpınar Süt’ün başarı öyküsü…

Akpınar Süt Ürünleri’nin temeli Mahmut Akpınar’ın 1953 yılında peynir tüccarlığına başlaması ile atıldı. Faaliyetine 1957’de Akpınar Kollektif şirketi ile devam eden firma 1982 yılında Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Türkmenli Köyü’nde kurduğu modern tesiste başta Ezine peyniri olmak üzere çeşitli geleneksel peynirler üretiyor. Günlük 150 ton süt işleme kapasitesine sahip firmada 180 kişi çalışıyor.

Akpınar, coğrafi işarete sahip Ezine peynirinin önde gelen üreticilerinden biri. Firma Ezine Koyun, Ezine Keçi ve Ezine Klasik İnek peynirinin yanı sıra kültürlü beyaz peynir, taze kaşar peyniri ile eski kaşar peyniri üretiyor. Hammadde tedarikinden son tüketiciye ulaşana kadar gıda güvenliği yönetim sistemini uygulayan Akpınar’da yöresel peynir çeşitlerinden Van otlu peyniri, Urfa peyniri, Erzincan tulum peyniri ve örgü peyniri üretimi de yapılıyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK EZİNE PEYNİRİ ÜRETİCİLERİNDEN

Ezine peyniri üretimi ile öne çıkan Akpınar Süt’ün ürünlerinde kalite standardını ve başarıyı nasıl yakaladıklarını Fabrika Müdürü Aytaç Yıldız şöyle anlattı:

“Öncelikle hangi ürünü yapmak isterseniz isteyin kaliteli hammaddeden kaliteli ürün çıkacağı aşikardır. Biz bu fikri baz alarak hammadde (çiğ süt) alırken fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kriterleri açısından en iyiyi yakalamaya dikkat ediyoruz.

Bu bağlamda öncelikle sahada, köylerde, çiftliklerde ve süt tedarik ettiğimiz tüm noktalarda kalite kontrol görevlilerimiz tarafından titiz analizler yaparak en uygun sütü alıyoruz. Alımını yaptığımız sütler (inek, koyun ve keçi sütleri) içinde kalite parametrelerimiz dışında olanları yerinde eleyerek fabrikamıza getirmiyoruz.”

Firmanın Kalite Kontrol Sorumlusu Hicran Köse, çiğ süt kabulünde uygulanan kalite kontrol prosedürleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “Antibiyotik içermeyen, asitlik değeri ilerlememiş, yağ, protein ve toplam kuru madde değerleri kabul kriterlerimize uygun sütleri işletmemize kabul etmekteyiz. Bu parametrelerin yanı sıra olası hileleri tespit etmek için de gerekli kontrolleri yapmaktayız. Bu doğrultuda kalite kontrolde daha hızlı sonuçlar almak ve daha ayrıntılı kontrolü sağlamak adına teknolojik laboratuvar ekipmanlarına yatırım yapmaktayız. Hammadde alımı, üretim ve satış süreçlerinde kalite kriterlerinden ödün vermeden faaliyetimizi sürdürüyoruz.”

Çiğ süt kalitesinin yanı sıra ürünlerin kalitesinde etkili olan diğer bir etmen de sütün işlenmesi olduğunu kaydeden Fabrika Müdürü Yıldız, işleme aşamasında detaylı kontrolleri yaparak ve gerekli hijyen koşullarını sağladıklarını dile getiriyor. Üretimde kullandıkları çiğ süt dışındaki malzemelerin de kontrollerini yaptıklarını söyleyen Yıldız, yardımcı malzeme olarak kullanılan maya ve tuzun giriş kontrollerinin parti bazında yapıldığını, olası bir uygunsuzluğun tespiti halinde uygun olmayan ürün için iade sürecinin başlatılarak gerekli aksiyonların alındığını dile getirdi.

Firma, ambalaj olarak kullanılan materyalleri de ürün kalitesini etkileyen önemli bir girdi grubu olarak değerlendirerek gerekli kontrolleri kendi bünyesinde yapıyor. Bünyesinde yapılamayan kontroller için de akredite laboratuvarlardan destek alınıyor. Ayrıca kalite ve standardı sağlamak için çalışan personelin bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla eğitim programları düzenleniyor.

Olgunlaştırılmış peynir üretiminde uzmanlaşan Akpınar Süt, pazara Ezine peyniri, tulum peyniri ve otlu peynir sunuyor. Taze olarak da az tuzlu kızartılabilir beyaz peynir üretiyor. Geleneksel peynirlerde uzmanlaşan firma, olgunlaştırılmış peynirleri farklı sunumlar ile tüketiciye ulaştırmak için Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor.

ÇİĞ SÜT KALİTESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

Akpınar Süt Fabrika Müdürü Aytaç Yıldız, ürün kalitesinin kaliteli çiğ sütten geçtiğini söyleyerek, bunun için süt üreticilerine yönelik üç aşamalı bilinçlendirme programları düzenlediklerini belirtti. Çiğ süt alırken somatik hücre ve bakteri sayısı ile toplam kuru madde, yağ ve protein oranı gibi kalite kriterlerini baz aldıklarını dile getiren Yıldız, kalitede düşüş yaşanan bölgedeki sütlerin kalitesini iyileştirmek için üreticiye yem, rasyon, hayvan sağlığı, hijyen, soğuk zincir, sağım teknikleri gibi konularda destek ve eğitimler verdiklerini söyledi.

Yıldız, rasyondan süt kalitesine, beslemeden hayvan sağlığına ortaya çıkan laboratuvar sonuçlarını üretici ile paylaşarak çiğ süt kalitesini arttırmak için üretici ile birlikte çözüm aradıklarını anlattı.

Kalite Kontrol Sorumlusu Hicran Köse ise, tüketicinin en üst seviyede memnuniyetini sağlamayı hedeflediklerini kaydederek Akpınar Süt Ürünleri’nin kalite politikası hakkında şu bilgileri verdi:

“Kimyasal ve mikrobiyolojik kriterler açısından güvenli, kaliteli ve en iyi süt ürünleri üretmek birinci önceliğimizdir. Kalite politikamızın temelini tüketiciye güvenli ürünler sunmak, tüketicinin talep ve beklentilerini karşılamak, hammadde tedarikinden ürünün tüketime sunulmasına kadar tüm süreçlerde gıda güvenliği prosedürlerini eksiksiz yerine getirmek ve tüketicilerimize en iyiyi sunabilmek yer alıyor.

Üretimde bilimsel teknikler ile geleneksel üretim yöntemlerini bir arada kullanarak sürekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunuyoruz.”

2010 yılından bu yana BRC Global Gıda Teknik Standardı Belgesi ile GİMDES Helal Gıda Sertifikasına sahip olan işletme bu belgeleri veren kuruluşların haberli ve habersiz denetimleri doğrultusunda gıda güvenliğini ve kaliteyi sağlamaya çalışıyor.

KALİTE YATIRIMI İLE TÜKETİCİ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRDIK

Süt laboratuvarının teknik özellikleri ve kapasitesi hakkında bilgi veren Kalite Kontrol Sorumlusu Hicran Köse, laboratuvarın çiğ süt ile ilgili literatürdeki tüm analizleri yapabilecek ekipmana sahip olduğunu belirtti. Köse, yaklaşık altı ay önce Hile/Tağşiş Modülü ile birlikte iki adet FOSS Milkoscan Mars cihazı aldıklarını kaydetti. Analizlerde artık olası taklit ve tağşiş gibi hileleri de değerlendirme imkanına sahip olduklarını kaydeden Köse, çiğ süt kabulünde gerekli analizleri yaparak kaliteyi en üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını belirtti.

Köse, laboratuvarda uluslararası standartlara sahip metot ve cihazlar kullandıklarını, hammaddeden başlayan veri analizleri ile kalite ve standardı sağladıklarını söyledi.

Çiğ süt laboratuvarının işletmeye en büyük katkısının kaliteli hammadde alımı ile başlayan sürecin tüketici memnuniyeti ile sonuçlanması olduğunu kaydeden Köse, laboratuvarın firmaya sağladığı avantajlar ve katma değer konusunda şöyle konuştu:

“Çiğ süt kabulünde, üretim aşamasında, olgunlaştırma sürecinde, satışa sunum öncesinde ve sonrasında gerekli kontrolleri laboratuvarımız aracılığıyla yapabiliyoruz. Laboratuvar sonuçalarını matematiksel bir sayıdan ibaret görmüyoruz. Analiz sonuçları ile elde edilen bilgi bizim için süte katılan peynir mayası kadar gereklidir. Son teknoloji ekipmanlarla donattığımız laboratuvarımızda elde ettiğimiz veriler ile kalite ve standardı sağlamaktayız.”

İŞLETMEDE İKİ ADET MILKOSCAN MARS CİHAZI KULLANILIYOR

Kalite Öyküleri bölümünü süt analiz cihazları pazarında dünya lideri FOSS’un Türkiye Temsilcisi Tekafos desteğiyle hazırlıyoruz. Akpınar Süt Ürünleri firmasının laboratuvarında da Tekafos tarafından tedarik edilen FOSS marka iki adet Milkoscan Mars süt analiz cihazı kullanılıyor.

Tüm uluslararası kurumlar tarafından onaylı bu cihazlar, bir dakikadan az sürede süt, krema ve peynir altı suyunda yağ, protein, laktoz, toplam kuru madde, yağsız kuru madde, donma noktası analizleri ile tağşiş (hile) analizi yapabiliyor. Mars cihazı ile birlikte alınan tağşiş modülü ile üre, sukroz, formaldehit, sodyum karbonat (soda) ve benzeri tüm hilelerin var/yok analizi yapılabiliyor.

Kalite Kontrol Sorumlusu Hicran Köse, Tekafos’tan aldıkları iki adet Mars cihazı ile uluslararası kabul edilebilir nitelikte analiz yaptıklarını ve olası hileleri hızlıca tespit ettiklerini kaydetti. Köse, cihaz sayesinde verileri doğru yorumlama ve ürün kalitesinde iyileştirme çalışmalarının hız kazandığını, çiğ süt üretiminde verimliliğin ve nihai ürün kalitesinde iyileşmelerin sağlandığını kaydetti.

Kalite Kontrol Sorumlusu Hicran Köse, Milkoscan Mars cihazında opsiyonel olarak bulunan Hile/Tağşiş modülü sayesinde çiğ süt kalitesinin yanı sıra ucuz yemlerin süte olumsuz etkilerini bilimsel olarak takip edebildiklerini dile getirdi. Köse cihaz sayesinde, kalitesiz yemlerin hayvana verdiği zararlar hakkında üreticiyi bilinçlendirme çalışmaları yapmalarına ve cihazın sağlıklı hayvandan kaliteli süt alma olanağı sağladığını dile getirdi.

 

>> Süt Dünyası

2006 yılından beri yayınını sürdüren tarafsız ve bağımsız medya kuruluşudur. Süt Dünyası Dergisi kurulduğu günden bu yana ilkelerinden taviz vermeden yayıncılık faaliyetine devam ediyor. Süt Dünyası Dergisi Haber Merkezi tarafından hazırlanan her türlü içerik "Süt Dünyası" imzası ile yayınlanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.