Meralara hayvancılık tesisleri kurulabilecek

Mera Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle meralar hayvancılık işletmelerine kiralanabilecek. Ayrıca bu alanlarda hayvancılık için gerekli olan tesisler de kurulabilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Mera Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de 29 Kasım’da yayımlandı. Yürürlüğe giren yönetmelikle mera, yaylak ve kışlakların kiralanmalarında uyulması gereken usul ve esaslarda değişikliğe yapıldı.
Kadimden beri mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan yerler ile aynı amaçla kullanılan alanlar öncelikle en yakın köy veya belediyeye, o köy veya belediyede hayvancılık yapan çiftçilere veya hayvancılık işletmesi kurmak isteyenlere ıslah etmek koşulu ile 25 yıla kadar ihale ile kiralanabilecek.

25 yıla kadar kiralanabilecek
Mera, yaylak ve kışlakların kiralanması, Bakanlıkça hazırlanacak tip sözleşme esaslarına göre yapılacak. Kira süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihte başlayacak. Islah projesi kapsamında yapılacak işlerin yıllara göre dağılımı ve tahmini giderler sözleşmede özel hükümler bölümünde yer alacak. Kiralanan alan, üzerindeki bina, koruyucu çit, duvar ve buna benzer tesislerin fiili durumları hazırlanan bir tutanakla kiralayana Komisyonca teslim edilecek. Bu alanları kiralayanlar, Komisyonlarca uygun bulunan ıslah projesine uymakla yükümlü olacak.

Kiralama ücreti her yıl kiralama dönemi başlamadan önce peşin olarak, ıslah faaliyetlerinde bulunanlardan ise masraflar çıktıktan sonra kalan tutar, tahsil edilerek mera gelirleri olarak genel bütçeye aktarılacak. Yaptıkları masrafların miktarı aynı yılın kiralama ücretini geçtiği takdirde, kiralama ücretinin yapılan masrafları karşılama süresine kadar kira ücreti tahsil edilmeyecek. Kiracı tarafından ödenmeyen kira bedeli, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecek.

Endüstriyel tesisler kurulamayacak
Kiralanacak alanda hayvancılık için gerekli bakım, barınma ve su ihtiyaçlarını karşılayacak zorunlu hayvancılık tesisleri kurulması durumunda, bu alana, hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere ahır, ağıl, kaba ve kesif yem depo ve siloları, yem hazırlama üniteleri, sağım ünitesi, silaj ve gübre çukurları, alet ve ekipman deposu, su deposu ile bakıcı evi gibi birincil üretimde ihtiyaç duyulan ve projede yer alan zorunlu tesisler kurulabilecek. Kiralanacak alanda entegre ve endüstriyel tesisler kurulamayacak.

Yönetmelik ile göçerlerin mera, yaylak ve kışlaklardan yararlanma şartları ve başvuru zamanı gibi hususlar Bakanlık tarafından tespit edecek. Mera, yaylak ve kışlaklar otlatma mevsimi dikkate alınarak ihale ile göçerlere kiralanır. Kiralamada öncelik aynı il nüfusuna kayıtlı göçerlere verilecek. Onların talepleri karşılandıktan sonra, başka il nüfusuna kayıtlı göçerlerin talepleri karşılanacak. Göçerler, kendilerine tahsis edilen alanlarda Komisyonca belirlenen otlatma planına uymakla yükümlü olacak.

>> Süt Dünyası

2006 yılından beri yayınını sürdüren tarafsız ve bağımsız medya kuruluşudur. Süt Dünyası Dergisi kurulduğu günden bu yana ilkelerinden taviz vermeden yayıncılık faaliyetine devam ediyor. Süt Dünyası Dergisi Haber Merkezi tarafından hazırlanan her türlü içerik "Süt Dünyası" imzası ile yayınlanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.