Kırsalda yatırım desteği genişledi

Bugüne kadar kırsal kalkınma yatırımları sadece 42 ilde destekleniyordu. 26 Ekim’de yayımlanan tebliğ ile kırsal kalkınma desteklerinden 81 ilin tamamının yararlanmasının önü açıldı.
Desteklerle soğuk hava deposu, çelik silo yapımı ve hayvansal gübrelerin değerlendirilmesine yönelik yatırımlar ile tarımsal üretim ve pazarlama altyapısı geliştirilecek. Biyogaz, jeotermal, rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımları ile de tarımsal işletmelerin enerji ihtiyacı karşılanacak.
Yayımlanan tebliğ ile Türkiye’nin tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, kırsal alanda üretim kapasitesi artırılarak alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması hedefleniyor.

Kırsal kalkınma yatırımları şimdiye kadar (TKDK İl Koordinatörlüklerinin bulunduğu) 42 ilde destekleniyordu. Diğer 39 ilde ise Kalkınma Ajanslarının katkılarıyla bazı kırsal kalkınma projelerine destek veriliyordu. 26 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile 81 ilimizin tamamı kırsal kalkınma yatırımlarında destek kapsamına alındı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği uygulamasını genişleten tebliğ ile doğal kaynakların ve çevrenin korunması, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülen kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amaçlanıyor.

Program kapsamında, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, mevcut tesislerin kapasite artırımı ve modernizasyonu, kısmen yapılmış tesislerin ise tamamlanması amaçlanıyor. Ayrıca program alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, tarımsal tesislerde kullanılmak üzere alternatif enerji kaynaklarından (jeotermal ve biyogazdan) ısı veya elektrik üretimi ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimini de kapsıyor. Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımların yanısıra hayvansal orjinli gübrenin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması da hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

İllerin sektörel bazdaki proje konularına ait öncelik sıralamaları tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (25 Kasım 2014’e kadar) www.tarim.gov.tr web adresinde yayımlanacak.

HANGİ YATIRIMLARA DESTEK VERİLECEK?

Tebliğde hibe desteği verilecek yatırım konularıyla ilgili çerçeveyi belirleyen bazı tanımlamalar şöyle:

Tarımsal ürün: Tütün hariç tüm bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünleri.

Alternatif enerji: Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi.

Yeni yatırım tesisi: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması,paketlenmesi ile alternatif enerji kullanan sera ve tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projelerine yönelik olarak henüz yapı ruhsatı alınmamış yatırım yerinde temelden yapılacak inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan tesisler.

Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım: Faal olsun veya olmasın, çalışma ve üretim izinleri başvuru sahibi adına olmak üzere yasal izinleri alınmış ve tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik olarak yapılmış tesisler ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım tesislerinde makine-ekipman alımını ve gerekli olması halinde hibeye esas proje tutarının en fazla yüzde 80’ine kadar inşaat giderini kapsayan yatırım.

Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projelerine yönelik olarak inşaatı yarım kalmış tesislerin inşaatının tamamlanması ve gerekli makine ekipmanının alımını ya da inşaatı tamamlanmış tesislerin makine ekipman alımlarını içeren proje.

Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar: Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği, kültür balıkçılığı ve kültür mantarı üretimine yönelik modern sabit yatırım tesisleri.

HANGİ YATIRIMLAR KAPSAM DIŞINDA

Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmeyecek. Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri (Sert kabuklu meyveler hariç) hibe desteği kapsamında değerlendirilmeyecek.

Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları ile kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmeyecek. Çay konusunda ise sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilecek. Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Yatırımcılar tebliğ kapsamında sadece bir adet proje için başvuruda bulunabilecekler. Daha önce hibe desteğinden yararlanan tesisler ile bu tesislerin bulunduğu parsellerde herhangi bir yatırım konusu için hibe başvurusu yapılamayacak. Başvuruya esas projenin hibe desteği dışında kalan kısmı için, Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılamayacak.

25 ARALIK’A KADAR BAŞVURABİLİRSİNİZ

Tebliğ kapsamındaki çalışmaları Bakanlık adına Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yürüterek programın izleme ve değerlendirmesini yapacak. İl müdürlükleri çalışmaları idari, mali, hukuki, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürüterek program kapsamındaki tüm çalışmaların il bazında uygulanmasını, izlenmesini, sekreteryasını ve koordinasyonunu sağlayacak. İl Proje Değerlendirme Komisyonu; başvuruların, Tebliğe, uygulama ve değerlendirme rehberine uygun olarak il düzeyinde değerlendirilmesinden sorumlu olacak.

İl Proje Yürütme Birimi; projelerin uygulanması ve tamamlanan projelerin beş yıl süreyle izlenmesi ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürütecek. Hibe sözleşmesi imzalanmadan önce; başvuru aşamasında elektronik ortama girişi yapılan bilgi ve belgelerle, sunulan hibe sözleşmesi ve eklerinin uyumunu ve mevzuata uygunluğunu inceleyecek. İnceleme sonucunu bir rapora bağlayarak hibe sözleşmesi imzalamaya yetkili il müdürüne sunacak.

PROGRAM İLE HANGİ YATIRIMLAR DESTEKLENECEK?

-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,
-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,
-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
-Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
-Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,
-Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar,
-Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması.

YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANI
Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Proje toplam tutarının; belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilerek yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekiyor. Bu durum hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilecek.
Alternatif enerji kaynaklarından (jeotermal ve biyogazdan) ısı veya elektrik ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarının tarımsal faaliyetlere yönelik tesislerde kullanılması gerekiyor.
YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANI
Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Proje toplam tutarının; belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilerek yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekiyor. Bu durum hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilecek.
Alternatif enerji kaynaklarından (jeotermal ve biyogazdan) ısı veya elektrik ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarının tarımsal faaliyetlere yönelik tesislerde kullanılması gerekiyor.

>> Süt Dünyası

2006 yılından beri yayınını sürdüren tarafsız ve bağımsız medya kuruluşudur. Süt Dünyası Dergisi kurulduğu günden bu yana ilkelerinden taviz vermeden yayıncılık faaliyetine devam ediyor. Süt Dünyası Dergisi Haber Merkezi tarafından hazırlanan her türlü içerik "Süt Dünyası" imzası ile yayınlanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.