Gıda

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 24.01.2017 Resmî Gazete Sayısı 29958 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine …

Devamını oku »

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 17.02.2005 Resmî Gazete Sayısı 25730 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, insani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu ile suların kalite standartlarının sağlanması, kaynak suları ve içme sularının istihsali, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı, denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları …

Devamını oku »

Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelik

HAZIR AMBALAJLI SIVI MAMULLERİN HACİM TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (75/106/ AT) Resmî Gazete Tarihi 01.07.2006 Resmî Gazete Sayısı 26215 BİRİNCİ  BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hazır ambalajlı sıvı mamullerin piyasaya arzına yönelik koşullar ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu  Yönetmelik,  hacimlerine göre doldurulmuş sıvı ürünlerle, 5 ml den az 10 L’ den daha …

Devamını oku »

Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN NOMİNAL DOLUM MİKTARI İLE İLGİLİ KURALLARIN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK (2007/45/AT) Resmî Gazete Tarihi 04.08.2010 Resmî Gazete Sayısı 27662 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hazır ambalajlı mamullerin nominal dolum miktarlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır …

Devamını oku »

Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN AĞIRLIK VE HACİM ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) Resmî Gazete Tarihi 04.06.2015 Resmî Gazete Sayısı 29376 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hazır ambalajlı mamullerin piyasaya arzına yönelik koşullar ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, dolum işletmecisi tarafından önceden belirlenmiş değerleri …

Devamını oku »

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik

HAYVANSAL GIDALARIN RESMİ KONTROLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KURALLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 17.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gıda hijyeni, halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahı kuralları gözetilerek Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik hükümlerine ilave olarak hayvansal gıdaların resmi kontrol esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE …

Devamını oku »

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 27.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28155 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayvansal gıda üreten gıda işletmecisinin Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde belirtilen kurallara ek olarak uyması gereken özel hijyen gerekliliklerini belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; işlenmemiş ve işlenmiş hayvansal gıda üreten gıda …

Devamını oku »

Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik

GIDA VE YEMİN RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 17.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan ve hayvanlara yönelik doğrudan veya çevre aracılığıyla oluşabilecek risklerin önlenmesine, bertaraf edilmesine veya kabul edilebilir seviyelere indirilmesine, gıda ve yemin etiketlenmesi ile tüketicileri bilgilendirmeye yönelik diğer bilgi şekilleri de dâhil …

Devamını oku »