Ambalaj

Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelik

HAZIR AMBALAJLI SIVI MAMULLERİN HACİM TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (75/106/ AT) Resmî Gazete Tarihi 01.07.2006 Resmî Gazete Sayısı 26215 BİRİNCİ  BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hazır ambalajlı sıvı mamullerin piyasaya arzına yönelik koşullar ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu  Yönetmelik,  hacimlerine göre doldurulmuş sıvı ürünlerle, 5 ml den az 10 L’ den daha …

Devamını oku »

Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN NOMİNAL DOLUM MİKTARI İLE İLGİLİ KURALLARIN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK (2007/45/AT) Resmî Gazete Tarihi 04.08.2010 Resmî Gazete Sayısı 27662 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hazır ambalajlı mamullerin nominal dolum miktarlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır …

Devamını oku »

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 27.12.2017 Resmî Gazete Sayısı 30283 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine, b) Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına, c) …

Devamını oku »