Yazım Kuralları

MAKALE YAZIM KURALLARI

Süt Dünyası Dergisine gönderilecek makalelerde dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

  1. 6 kelimeyi geçmeyecek şekilde tamamı büyük harfli makale başlığı. Başlıkta makalenin içeriğini en iyi şekilde belirleyen kelime ve cümleler seçilmelidir.
  2. Makale yazarının adı, soyadı, unvanı, adresi (italik), faks veya telefon numaralarının (varsa e. mail adresinin) açıkça yazılması gereklidir.
  3. Makalenin özeti: Türkçe özet gönderilmelidir.
  4. Çalışmalar; giriş, gelişme, görüşler, yorumlar ve tartışmalarla devam etmeli ve makaleyi yazan kişinin katkıları ile çalışma sonuçlandırılmalıdır.
  5. Her çalışmanın sonuna mutlaka dipnot eklenmeli, bibliyografya bilgileri dipnotta tam olarak verilmemeli.
  6. Ana Metin: Yazı en az iki, en çok dört sayfa olmalıdır. Makaleyi daha iyi anlaşılır hale getirmek üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Metinlerde şekil, çizim ve harita yer alacaksa, bunların ayrı ayrı sayfalara siyah mürekkeple aydınger veya gramajı yüksek olan beyaz kağıda belirgin çizgilerle çizilmesi veya plotter baskısı alınmalıdır. Her çizim, harita veya her şekle ayrı numara verilmeli ve metinde ilgili referansları belirtilmelidir.
  7. Makaleler 12 punto ve 2 satır aralığı ile Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.
  8. Kısaltmalar konusunda makale, hangi konuda yazılmışsa o bilim dalının standartları tercih edilmelidir.

Kaynakların belirtilmesinde aşağıdaki formata uyulmalıdır:

I. Kitaplarda;

a) Yazarının adı, soyadı

b) Kullanılan kitabın adı,

c) Baskı yeri, yılı, sayfa numarası belirtilmeli.

Örnek:

Süt Uyurken, Recep Mandıracı 2006, s.5 şeklinde olmalı, tekrar gerektiği zaman Mandıracı, Recep, s. şeklinde kısaltılması yeterlidir. Cilt belirtmek gerektiğinde Recep Mandıracı, İstanbul 2006, c. I, s. 10

Süreli yayınlarda;

a) Yazarının adı, soyadı

b) Kullanılan makalenin/çalışmanın adı,

c) Yayının adı,

d) Yayının çıktığı yıl, cilt, sayı ve sayfa numarası belirtilmeli.

Örnek:

Recep Mandıracı, “Sütlü Tatlılar Üzerine”, Süt Dünyası Dergisi, s. 19, İstanbul 2006, s. 55-57 şeklinde olmalıdır. Cilt sayıdan önce belirtilmelidir. Tekrarı gerektiğinde Mandıracı, “Süt…”, Süt Dünyası, s. 3, s.55

III. Yayınlanmamış çalışmalarda;

a) Tezin yapıldığı enstitünün adı ve bulunduğu yer,

b) Rapor ve kütüphanenin ismi ve yeri belirtilmelidir.

Örnek:

Recep Mandıracı, Çikolata yapımı (yüksek lisans tezi, 2005), M.Ü. Süt Teknolojisi Bölümü