Dosya

Süt toplama ‘Onay’ alamadı

blank

Süt işletmeleri ve toplama merkezlerinin HACCP ve iyi hijyen kriterlerini yerine getirerek 31 Aralık 2013’e kadar onay belgesi almaları gerekiyordu. İşletmelerin yarıya yakını, toplama merkezlerinin ise yüzde 75’i gerekli modernizasyon yatırımını yapamayarak onay belgesi alamadı. Yönetmelik değişikliğiyle onay süreci 1 yıl uzatılarak 2014 sonuna ertelendi. Onay alamayan yerel işletmeler ile süt toplama merkezlerine modernizasyon için maddi ve teknik destek sağlanmazsa, …

Devamını oku »

Süt sektörünün geleceği

blank

“Gelecekte sektörü ne bekliyor?” adıyla aynı konuda bir dosya çalışmasını Temmuz-Ağustos 2013 sayımızda yayınlamıştık. “Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018) Çerçevesinde Süt Sektörünün Geleceği” adlı bu çalışmada ise aynı plan çerçevesinde süt sektörünün durumu ve geleceği daha farklı bir bakış açısıyla ayrıntılı olarak ele alınıyor. Sektörün geleceği ve hedefleriyle ilgili önemli bir çalışma… Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ülkemiz ekonomisinin …

Devamını oku »

Hayvansal atıklar kazanç kapısı oldu

blank

Süt ve besi işletmelerinin organik atıkları değerlendirilmediğinde ekonomik kayıplara ve çevre felaketine yol açıyor. Oysa hayvan gübresi bitkisel üretimde toprağın zenginleştirilmesinde ve enerji üretiminde kullanılarak ekonomiye kazandırılabilir. Hayvansal atıkları kompost ve biyogaz tesislerinde katma değerli ürünlere dönüştürerek gübreden gelir elde edebilirsiniz. Türkiye’deki hayvan yetiştiriciliğinde orta ve büyük ölçekli işletme sayısı son yıllarda hızla artmaktadır. 50 baş ve üzeri sığırcılık işletmesi …

Devamını oku »

Alternatif kaba yem kaynakları

blank

Çok sayıda kaba yem çeşidi olmasına rağmen ülkemizde kullanılan kaba yem türleri sınırlı düzeydedir. Kaba yem denilince akla saman, yonca, fiğ, korunga, mısır silajı gibi yem kaynakları gelmektedir. Halbuki hayvancılığı gelişmiş olduğu ülkelerde çok farklı kaba yem kaynaklarından yararlanılmaktadır. Ülkemizde de yetiştirilebilecek bu alternatif kaba yem kaynaklarını yem bitkileri ve silajlar olarak ele aldık. Süt sığırcılığında maliyetlerin yaklaşık yüzde 70’ini …

Devamını oku »

Sütçülük yatırımlarına büyük destek

blank

Avrupa Birliği katılım öncesi yardım aracı olan ve aday ülkeleri ab standartlarına taşımayı hedefleyen kırsal kalkınma bileşeni (IPARD) kapsamında, TKDK tarafından hibe programları uygulanıyor. En son yapılan 11. Çağrı kapsamında süt üretimine yönelik yatırımlara yüzde 50-65 oranlarında; süt işleme ve pazarlama yatırımlarına ise yüzde 50 oranında hibe desteği verilecek. Sütçülük, birçok yatırımcı için yeni bir yatırım alanı olarak görülmekte ancak …

Devamını oku »

Küçük işletmeler kapanacak mı?

blank

Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikle, işletmelere gıda güvenliği ve hijyende AB kriterlerini sağlama zorunluluğu getirildi. Gıda güvenliği, hammaddenin üretiminden işleme sürecine kadar, gıda üretimiyle ilgili faaliyet gösteren her işletmenin gündemine son yıllarda girmiş bir kavram. Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır gündemde olan ve çeşitli yasal düzenleme ve yaptırımlarla uygulanan gıda güvenliği, Türkiye’de ancak Avrupa Birliği’yle uyum süreci kapsamında …

Devamını oku »

Küçük işletmeler kapanabilir

blank

Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikle, işletmelere gıda güvenliği ve hijyende AB kriterlerini sağlama zorunluluğu getirildi. Gıda güvenliği, hammaddenin üretiminden işleme sürecine kadar, gıda üretimiyle ilgili faaliyet gösteren her işletmenin gündemine son yıllarda girmiş bir kavram. Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır gündemde olan ve çeşitli yasal düzenleme ve yaptırımlarla uygulanan gıda güvenliği, Türkiye’de ancak Avrupa Birliği’yle uyum süreci kapsamında …

Devamını oku »

Sütün fiyatı arttı maliyeti düştü (?)

blank

Süt fiyatları nisan ayından beri belirsizliğini korurken haziran ortasında Tarım Bakanı Eker fiyatı 95 kuruş olarak açıklamıştı. Bu fiyatın sektörde kabul görmemesi üzerine Ulusal Süt Konseyi Temmuz sonunda yaptığı toplantıda fiyatı 1 lira’ya çıkardı. 1 Ağustos’tan yılbaşına kadar geçerli olacak yeni fiyatın taban fiyat mı, tavan fiyat mı olduğu ise tartışılıyor. Öte yandan, her ay çiğ sütün maliyetini hesaplayarak ilan …

Devamını oku »

Gelecekte sektörü ne bekliyor?

blank

2014-2018 dönemini kapsayan onuncu kalkınma planı yürürlüğe girdi. planda gelecek beş yılda ürün piyasalarında ve çiftçi gelirlerinde istikrar, üretimden tüketime tüm süreçlerde piyasaların düzenlenmesi ile gıda sanayiinde taklit, tağşiş ve kayıt dışılığın önlenmesi hedefleri öne çıkıyor. Hayvancılıkta etçi tip sığır ve koyun yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, çayır ve mera alanlarının ıslah çalışmalarının hızlandırılması planlanıyor. Yem ihtiyacının ise üretim ve ürün çeşitliliği artışıyla …

Devamını oku »

Plastik ambalajlarda yeni standartlar

blank

Gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelerin; üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında uyulması gereken kurallar Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu olacak şekilde yeniden belirlendi. Ayrıca gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testinde kullanılan gıda benzerleri listesinde de ab mevzuatına uyumlu değişiklikler yapıldı. Plastik ve diğer tüketim maddelerinde bulunan endüstriyel kimyasalların sağlığa zararları tartışılıyor. Plastikle temas eden …

Devamını oku »

Sütçüler İzmir’de buluştu

blank

Ulusal Süt Zirvesi’nin ikincisi 20-21 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşti. Zirvenin ilk gününde “çiftlik yönetimi, hayvan sağlığı ve refahı”, “kaliteli süt üretimi ve işleme teknolojileri”, “süt politikası ve ekonomisi” ve “beslenme ve tüketim” başlıkları altında 4 çalıştay yapıldı. Akademisyenlerden üreticilere 140 uzmanın yer aldığı komitelerde süt sektörünün sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. İşte süt dünyası farkıyla ulusal süt zirvesi izlenimleri …

Devamını oku »

Süte müdahale yolda

blank

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı’nı açıkladı. Plana göre 1,2 olan süt/yem paritesinde 2015’e kadar artış öngörülmüyor. Süt üretimin kayıt altına alınması için ortaya konan hedeflerin ise yetersizliği göze çarpıyor. Stratejik planda öne çıkan başlıklardan bir de hayvansal üretimde arz dengesinin sağlanacak olması. İşletme ölçeğinin kademeli olarak büyütüleceği ve küçükbaş hayvancılığın teşvik edileceği belirtilen tarım strateji planında sütçülüğü …

Devamını oku »

Hayvancılık destekleri ne durumda?

blank

Hayvancılık ve kaba yem destekleriyle ilgili uygulama tebliğleri Mayıs ayında yayımlandı. 1 Ocak 2013’ten itibaren geçerli olan tebliğlere göre desteklerden üretici/ yetiştirici birliklerine üye olanlar, türkvet ve e-ıslaha kayıtlı hayvanları için yararlanabilecek. Hayvancılık desteklerinde küçükbaş, mandacılık ve kaba yem öne çıkarken saman da ilk defa bu yıl destekleme kapsamına alındı. Ancak saman desteğinden yararlanmak isteyenlerin tebliğ yayınlanmadan 15 gün önceki …

Devamını oku »

Sütümüz AB’ye girdi

blank

Türkiye süt endüstrisinin önündeki en büyük engellerden biri kalktı. avrupa komisyonu’nun onayıyla altı firma ürünlerini artık AB ülkelerine ihraç edebilecek. İhracat kapısının açıldığı Avrupa pazarını Avrupa’da yaşayan Türkler ve Avrupalı tüketiciler olarak iki kategoride değerlendirmek gerekiyor AB engelinin kalkmasıyla sektörümüzü yeni pazarlardan pay alma mücadelesi bekliyor. üstelik dünyada süt üretiminde söz sahibi ülkelerde üretim azalırken Türkiye’de üretim artıyor. Hem AB’ye …

Devamını oku »

Çiğ sütün fiyatı yok

blank

“Çiğ sütün litre maliyeti 117 kuruş olarak açıklanırken, sanayicilerin ‘maliyeti ve üreticilerin zor durumda olduğunu’ kabul ettikten sonra üreticilerin gözlerinin içine baka baka geçen 6 aylık fiyattan devam kararı almak istemeleri (hatta bir kısmının net 88 kuruş önermeleri) kabul edilebilir bir teklif değil. bu ‘maliyetinizi biliyoruz ama biz kazanacağımız paraya bakarızın’ itirafıdır.” Akil Adam ve TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar çiğ …

Devamını oku »